Szansa dla bezrobotnych

Szansa dla bezrobotnychMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach, jako partner Caritas Diecezji Kieleckiej realizuje projekt po nazwą „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”. W ramach Projektu, w okresie od 01.06. do 31.12.2016 r. przeprowadzony zostanie cykl bezpłatnych szkoleń oraz kursów zawodowych dla dziesięciu osób długotrwale bezrobotnych z gminy Daleszyce.
Oferowane kursy to: układanie kwiatów, prace remontowo-budowlane, kurs pracownika gospodarczego, sprzątania i zasad higieny oraz opiekuna społecznego. Dodatkowo od miesiąca września uczestnicy zostaną skierowani do wykonywania prac interwencyjnych lub na staż. Będą też mieli możliwość podjęcia zatrudnienia w Centrum Integracji Społecznej w Kielcach.
Nabór do projektu zakończył się w miesiącu czerwcu, z programu skorzysta grupa dziesięciu osób, wyłoniona przez Komisję Kwalifikacyjną składającą się ze specjalistów: doradcy zawodowego, psychologa i pedagoga.
Osobom zakwalifikowanym życzymy sukcesów w dążeniu do samodzielności zawodowej, a mieszkańców prosimy o trzymanie kciuków za uczestników Projektu z naszej gminy.

Więcej informacji można uzyskać u opiekuna Projektu, Pani Doroty Kapeli – pod nr tel. 41 307 24 78.