Mediatorzy będą pomagać mieszkańcom w Gminie Daleszyce

MediatorzyOśrodek Mediacji będzie od listopada funkcjonował w Daleszycach. W tym tygodniu odbyło się szkolenie pracowników socjalnych, funkcjonariuszy policji, pedagogów, przedstawicieli służby zdrowia oraz sołtysów, którzy mają w przyszłości pełnić rolę lokalnych mediatorów.

 

 

 

Projekt prowadzi Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, edycja 2016. To pierwsza w regionie tego typu placówka. Jak poinformował Burmistrz samorząd Daleszyc dostał na stworzenie ośrodka prawie 40 tysięcy złotych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

– Pomysł zrodził się z potrzeb zgłaszanych do Ośrodka Pomocy Społecznej. Mediacje to bardzo dobra praktyka, dlatego cieszę się że umożliwimy mieszkańcom naszej gminy korzystanie z tego typu usług. A zażegnanie choćby jednego sporu będzie dla nas sukcesem. Nad projektem pracuje naprawdę mocny zespół osób, jestem przekonany, że przyniesie to dobre efekty – mówił Burmistrz Dariusz Meresiński.

Dwudniowe spotkanie szkoleniowe odbyło się we wtorek i środę w budynku Remizy OSP w Daleszycach. Rozpoczęło się od przedstawienia diagnozy dotyczącej trudności komunikacyjnych, występujących w rodzinach i związkach partnerskich na terenie miasta i gminy Daleszyce, opracowanej i przedstawionej przez dr Paulinę Formę, pracownika UJK. Diagnoza poprzedzona została badaniem ankietowym przeprowadzonym wśród mieszkańców.
– Jak wynika z badania ankietowani często wskazywali na siebie, jako sprawcę konfliktu czy sporu co oznacza, że mają do nas zaufanie i są otwarci na współpracę – mówiła dr. Paulina Forma – Sytuacje konfliktowe rodzą się najczęściej z braku odpowiedniej komunikacji. A ich podłożem są często problemy alkoholowe czy bezrobocie.
Szkolenia prowadził Błażej Pasiut, mediator i trener, psycholog w sektorze instytucji publicznych. Jak podkreślił mediacje są formą profilaktyki, wprowadzeniem kultury rozwiązywania sporów – Podczas szkolenia uczyliśmy się sposobu prowadzenia rozmowy, omówiliśmy wzięte z życia przykłady sytuacji konfliktowych. Spotkania były oparte na dyskusji, wymianie doświadczeń, refleksji – mówił prowadzący.
Od listopada mediator będzie kilka razy w tygodniu dyżurował w siedzibie Gimnazjum w Daleszycach. Z bezpłatnej pomocy będą mogli skorzystać wszyscy mieszkańcy gminy.