Spotkanie z rodzicami dzieci niepełnosprawnych

16 marca odbyło się spotkanie z rodzicami dzieci niepełnosprawnych, zorganizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach, podczas którego można było m.in. uzyskać informacje na temat różnych form wsparcia oraz zasięgnąć porad specjalistów. Liczna frekwencja uczestników była potwierdzeniem zapotrzebowania na tego typu inicjatywy.
– To kolejne już działanie na rzecz osób niepełnosprawnych w naszej gminie. Od lutego działa Grupa Wsparcia Rodziców dzieci borykających się z tym problemem – mówi Kierownik MGOPS Renata Segiecińska.
Miejscem spotkania było daleszyckie gimnazjum, a otworzył je Burmistrz Dariusz Meresiński. Witając zgromadzonych zapewnił, że wspólne rozmowy w takim gronie będą odbywały się regularnie, po to by umożliwić rodzicom wymianę doświadczeń, by mogli wzajemnie się wspierać oraz dzielić swoimi troskami i obawami. – Celem spotkań jest nie tylko integracja, ale niesienie pomocy w postaci specjalistycznych konsultacji w obszarze zdrowia, pomocy społecznej czy pomocy prawnej, a także przekazywanie informacji na temat możliwych źródeł pozyskania wsparcia – podkreślił Burmistrz.


Korzystając z tej specjalnej okazji, Burmistrz wspólnie z pracownikiem MGOPS odpowiedzialnym za kontakty z rodzinami, w których występuje problem niepełnosprawności, mianowali panią Beatę Maciejewską przewodniczącą pierwszej w gminie Grupy Wsparcia.
Uczestnicy z uwagą słuchali przedstawicieli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, którzy przybliżyli im możliwości pozyskania dofinansowania z Pefron na sprzęt rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie, ale także szkolenia czy udział w turnusach rehabilitacyjnych.
Następnie Dyrektor Zespołu Społecznych Szkół Specjalnych w Skrzelczycach Jolanta Perlak przedstawiła propozycję zajęć dla dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych z niepełnosprawnością zapraszając wszystkich na wspólną majówkę.
Kolejnym punktem było wystąpienie Joanny Woźniak – psycholog, która koordynuje mediacje rodzinne w gminie. Podczas krótkiego wykładu na temat uczuć i emocji towarzyszących rodzicom dzieci sprawnych inaczej, niejednemu ” łza zakręciła się w oku”.
Spotkanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem matek i ojców, którzy szczerze rozmawiali o swoich problemach i potrzebach. Burmistrz zachęcał do korzystania z wiedzy specjalistów między innymi w Ośrodku Mediacji Rodzinnych wskazując na fakt, że rodzice dzieci niepełnosprawnych w gminie Daleszyce nie są już osamotnieni.