Informacja MGOPS: UWAGA! Nowy okres zasiłkowy 2017/2018

W związku ze zbliżającym się nowym okresem zasiłkowym 2017/2018, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach informuje, iż wnioski na:
świadczenia rodzinne i opiekuńcze,

świadczenia wychowawcze (500+),
świadczenia z funduszu alimentacyjnego
można składać od dnia 1 sierpnia 2017 r. :
osobiście w siedzibie Miejskiego-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach w Referacie Świadczeń Rodzinnych, Świadczeń Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego Daleszyce ul. Sienkiewicza 11B, pokój 108 w godz. 7:30- 15:30,
lub przez internet poprzez:
– ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia,
– bankowość elektroniczną,
– PUE ZUS- Platformę Usług Elektronicznych ZUS,
– e PUAP – elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej
Druki wniosków dotyczące ustalenia uprawnień do świadczeń rodzinnych wydawane są w Referacie Świadczeń Rodzinnych, Świadczeń Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego oraz dostępne są na stronie MPiPS w zakładce – Wsparcie dla rodzin z dziećmi – Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin.
Ustalenie uprawnień do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2017/2018 następuje w oparciu o dochody członków rodziny uzyskane w 2016 roku.
Szczegółowe informacje na stronie MGOPS w Daleszycach: http://www.mgopsdaleszyce.pl/