Wsparcie na rehabilitację dla mieszkańców gminy Daleszyce

MGOPSlogoMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach informuje, że od 22 maja do 2 czerwca 2017 roku 8 osób z terenu naszej gminy skorzysta z usług rehabilitacyjnych świadczonych przez Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach przy ul. Żelaznej.
Tego rodzaju wsparcie możliwe jest dzięki zawartej umowie pomiędzy Powiatem Kieleckim a Miastem i Gminą Daleszyce.
Jest to już kolejna edycja realizacji programu pn. „Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności”.
Miasto i Gmina Daleszyce udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Kieleckiemu na realizację wymienionego programu w wysokości: 5.000,00zł. Zadeklarowane wsparcie finansowe pozwoliło na wzięcie udziału w programie mieszkańcom Gminy Daleszyce.