Niebywały sukces projektu pomocowego dla rodzin zagrożonych przemocą – gmina Daleszyce na pierwszym miejscu w ogólnopolskim konkursie ministerialnym!

12 grudnia, podczas Ogólnopolskiej Konferencji „Instytucjonalnie na rzecz przeciwdziałania przemocy” zorganizowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie wręczono na ręce Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce Dariusza Meresińskiego oraz kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach Renaty Segiecińskiej nagrodę za zajęcie pierwszego miejsca w ministerialnym Programie Osłonowym. To ogromne wyróżnienie w skali całego kraju.

 

 

 

 

 

Nagrodzony projekt został uruchomiony w czerwcu i trwał do grudnia tego roku. Przygotował go Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach przy współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Daleszyce. Przedsięwzięcie pod hasłem „SOS dla Rodziny” było skierowane do dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie.

Daleszyce przeciw przemocy

Projekt daleszyckiego MGOPS powstał w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” i został oceniony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jako najlepszy w kraju. – Wsparcie na utworzenie projektów pomocowych zostało przyznane 78 wnioskodawcom z całego kraju. Jednak to projekt daleszyckiego MGOPS został oceniony jako najlepszy w Polsce. Ośrodek otrzymał 27 tysięcy złotych na jego realizację. Przyznano także dodatkowe 10 tysięcy złotych za najwyższe oceny merytoryczne ekspertów – poinformował Dariusz Meresiński, Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce. – Program opierał się na cyklu terapeutycznych warsztatów teatralnych, podczas których dzieci uczyły się otwartości, komunikowania swoich potrzeb, rozpoznawania emocji i oswajania ich, bez używania przemocy. Głównym założeniem projektu było uświadomienie rodzinom tego, jak istotne są doświadczenia, które młody człowiek wynosi z domu, bo z takim bagażem wkracza w dorosłe życie. Dlatego w centrum realizowanego przez nas projektu była nauka budowania odpowiednich relacji na linii rodzic-dziecko, bo to właśnie te relacje odgrywają ogromną rolę w kształtowaniu charakteru dorastającej osoby – dodał Burmistrz Dariusz Meresiński.

Ośrodek Mediacji również dla dzieci i młodzieży

Jak podkreśliła kierownik MGOPS w Daleszycach Renata Segiecińska w ramach ubiegłorocznej edycji ministerialnego Programu Osłonowego w Daleszycach powstał jedyny w województwie świętokrzyskim Ośrodek Mediacji. Jego pracownicy zdiagnozowali istnienie licznych konfliktów rodzinnych, których świadkami są dzieci. Dlatego w tegorocznej edycji programu postanowiono rozszerzyć dostępność mediacji i pomocy terapeutycznej dla osób nieletnich. – Zaczęło się od potrzeby utworzenia Ośrodka Mediacji, to był 2016 rok. Pokazujemy tu osobom dorosłym, że niekoniecznie trzeba się kłócić, ponieważ są inne drogi do osiągnięcia porozumienia – powiedziała kierownik Renata Segiecińska. – Pierwsze znaczące efekty przyszły bardzo szybko, ale okazało się, że w spotkaniach mediacyjnych nie biorą udziału dzieci i młodzież. Dlatego kolejny, tegoroczny projekt, był dopełnieniem pierwszego. Zaprosiliśmy młodych ludzi na przeróżne spotkania wyciszające. Przeszkoliliśmy również mediatorów, jak powinni rozmawiać z dziećmi i z młodzieżą. Obecnie mamy ośrodek, gdzie jesteśmy w stanie pomóc w rozwiązywaniu problemów rodzinnych z udziałem osób nieletnich, a także nauczyć młodych ludzi radzenia sobie z konfliktami w środowisku nie tylko domowym, ale i szkolnym. Mamy ogromną satysfakcję, że udało nam się zrobić coś fajnego, coś co przynosi wymierne efekty i że zostało to docenione na forum ogólnokrajowym – dodała kierownik Renata Segiecińska.

Liczne spotkania i prelekcje

Oprócz warsztatów terapeutycznych w ramach daleszyckiego programu „SOS dla Rodziny” podjęto także szereg innych działań. Zorganizowano między innymi spotkania informacyjne z policją, która uświadamiała dzieci o możliwościach pomocy w trudnych sytuacjach i miejscach, do których mogą się zgłaszać w przypadku zagrożenia przemocą, mogącą ich spotkać zarówno w domu, jak i poza nim. Zwieńczeniem nagrodzonego projektu był festyn rodzinny zorganizowany pod nazwą „Dzień Wspaniałej Rodziny”, który odbył się 18 listopada w Daleszycach. Do udziału w zabawie zaproszono wszystkie rodziny z terenu gminy Daleszyce. Spotkanie obfitowało w bogaty wachlarz atrakcji dla jego najmłodszych uczestników. W programie wydarzenia znalazło się także kilka mini prelekcji. Było spotkanie z psychologiem dziecięcym, pedagogiem, mediatorem i przedstawicielami policji. Ostatnim spotkaniem warsztatowym zorganizowanym w ramach projektu „SOS dla Rodziny” była zabawa mikołajkowa, która odbyła się 3 grudnia w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Daleszycach.

Program pomocowy zostanie podsumowany wydaniem publikacji – Kodeksu Wspaniałej Rodziny, czyli poradnika dla dzieci zawierającego najważniejsze zagadnienia dotyczące działań przeciw przemocy.