Darmowy transport dla dzieci podczas ferii zimowych

Z racji dużego zainteresowania zajęciami organizowanymi podczas ferii zimowych pod hasłem „Radosna zima 2018” w dni takie jak : 12.02, 13.02, 14.02, 19.02 oraz 23.02 będzie zapewniony darmowy transport.
Dzieci po powrocie z zajęć mogą odebrać jedynie rodzice ( prawni opiekunowie) lub osoby pisemnie przez nich upoważnione z wyznaczonego miejsca.
Prosimy, aby każde dziecko miało wypełnioną zgodę na udział w zajęciach (mogą to być również zgody napisane odręcznie przez rodziców).
Planowany powrót z Daleszyc około godz. 12:00.

Rozkład jazdy poszczególnych busów:

Bus nr 1 :

Wyjazd: 8:20- Borków ( na górce)
Wyjazd: 8:30- Szczecno koło kościoła i remizy)
Wyjazd :8:40-Komórki ( przystanek przy zalewie)
Wyjazd: 8:50- Marzysz ( przystanek przy szkole, na Kaczyn)
Wyjazd: 9:15-Suków ( przy rogatce)
Wyjazd: 9:25-Mójcza ( przy kościele)
Wyjazd: 9:40- Niestachów ( przy głównej trasie)
Wyjazd : 9:50 – Kranów ( przystanek na pętli)

Bus nr 2:
Wyjazd: 9:00- Trzemosna ( przy świetlicy)
Wyjazd: 9:15 – Słopiec (przy głównej trasie, skręt na Ławy)
Wyjazd: 9:30 – Smyków (koło straży)
Wyjazd: 9:35- Sieraków (na pętli)
Wyjazd: 9:45 – Brzechów (koło szkoły)

Bus nr 3:
Wyjazd: 9:00 – Widełki ( pętla koło szkoły)
Wyjazd : 9:15 – Cisów (koło remizy)
Wyjazd : 9:25 – Niwy (przy głównej trasie)
9:30 – Niwy ( przy świetlicy)

Załączniki

  • jpg bus nr 3
    Rozmiar pliku: 115 KB Pobrania: 256
  • jpg bus nr 2
    Rozmiar pliku: 141 KB Pobrania: 272
  • jpg bus nr 1
    Rozmiar pliku: 158 KB Pobrania: 277