Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce informuje, że od lutego 2018 r. Gmina Daleszyce zapewnia swoim mieszkańcom dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej. Darmowe porady prawne będzie można uzyskać w każdy drugi i czwarty piątek miesiąca w godzinach 12.00 – 15.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce Pl. Staszica 9, 26 – 021 Daleszyce, pokój nr 14.
Zapisy na porady są możliwe osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach lub pod numerem telefonu 41 317-16-94 wew. 100. Osoba do kontaktu – Pani Paulina Mochocka.
Radca prawny będzie udzielał pomocy polegającej na:
• poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
• wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
• pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo – administracyjnym;
• pomoc w sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.
Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
• prawa pracy,
• prawa cywilnego,
• spraw administracyjnych,
• spraw rodzinnych,
• ubezpieczeń, rent i emerytur,
• rozpoczęcia działalności gospodarczej.