Jesteś tutaj:

Miesiąc: Luty 2018

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce informuje, że od lutego 2018 r. Gmina Daleszyce zapewnia swoim mieszkańcom dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej. Darmowe porady prawne będzie można uzyskać w każdy drugi i czwarty piątek miesiąca w godzinach 12.00 – 15.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce Pl. Staszica 9, 26 – 021 Daleszyce, pokój nr 14.
Zapisy na porady są możliwe osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach lub pod numerem telefonu 41 317-16-94 wew. 100. Osoba do kontaktu – Pani Paulina Mochocka.
Radca prawny będzie udzielał pomocy polegającej na:
• poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
• wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
• pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo – administracyjnym;
• pomoc w sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.
Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
• prawa pracy,
• prawa cywilnego,
• spraw administracyjnych,
• spraw rodzinnych,
• ubezpieczeń, rent i emerytur,
• rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Mobilny Klub Seniora w gminie Daleszyce (relacja video TVP Kielce)

Wiosną na drogi gminy Daleszyce wyjedzie mobilny Klub Seniora. Specjalnie wyposażone auto z pracownikami socjalnymi będzie miało za zadanie dotrzeć do każdej starszej osoby w gminie. Po to by porozmawiać z nią, poradzić jej, być może pomóc.
Gimnastyka poranna, zajęcia plastyczne, czy kącik brydża. Wszystkie zajęcia organizowane w Klubie Seniora mają jeden wspólny cel – zdrowe ciało i spokojny umysł.
Lucyna Zawadzka maluje od 4 lat. Przyznaje, że dopiero w Klubie Seniora może oddać się swojej pasji w pełni. – Spełnienie moich marzeń, kiedyś nie mogłam malować, bo nie miałam na to czasu, a teraz kiedy jestem na emeryturze mam czas i przychodzę sobie i maluję – mówi pani Lucyna.
Takie kluby dla wielu osób to po prostu odskocznia od samotności. Tu zawiązują się relacje, na lata. – Przychodzą koleżanki, z którymi się znam głównie z klubu no i prowadzimy rozmowy przy herbatce czy kawce – opowiada Barbara Guzikowska. – Ludzie muszą mieć po prostu z kim spędzać czas, bo jeżeli zostają sami w domu, na emeryturach, często już partnera nie ma, odszedł na zawsze, albo w ogóle tak tylko sobie odszedł no to tutaj przynajmniej mamy więź – dodaje Witold Szarecki.
– Mamy około 350 stałych klubowiczów, w ciągu dnia pojawia się u nas między 40 a 50 osób – wyjaśnia Marcin Wójcik, kierownik Klubu Seniora w Daleszycach. Ale nie wszyscy mieszkańcy regionu mają możliwość skorzystania z takich miejsc. Dlatego w gminie Daleszyce pojawił się pomysł utworzenia mobilnego Klubu Seniora. Specjalnie wyposażony samochód, dojeżdżałby do każdej miejscowości, nawet tej najbardziej oddalonej. – Będziemy mieć wtedy pełne przekonanie, że mamy właściwie udrożnioną komunikację z drugim człowiekiem i, że nikt nie pozostanie pominięty tylko dlatego, że z różnych powodów nie może dojechać do Daleszyc – wyjaśnia Renata Segiecińska, kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach.
Wraz z mobilnym Klubem Seniora jeździłby pracownik socjalny, który oferowałby swoją pomoc na miejscu. Władze gminy są właśnie w trakcie szukania odpowiedniego pojazdu. Mobilny Klub Seniora najprawdopodobniej odjedzie do pierwszej miejscowości już wiosną.

Relacja video TVP Kielce

Źródło: kielce.tvp.pl

Pierwsze spotkanie grupy wsparcia dla osób współuzależnionych

Miejsko – Gminna Komisja do spraw Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym informuje ,że w dniu 16 lutego o godzinie 15:30 w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej odbędzie się pierwsze spotkanie grupy wsparcia dla osób współuzależnionych. Spotkanie poprowadzi pani Joanna Wożniak psychoterapeutka – Specjalistka Terapii Uzależnień do spraw przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi. Dodatkowo- trener w zakresie prowadzenia treningów interpersonalnych oraz psychologicznych warsztatów grupowych. Ponadto długoletni pracownik Poradni Uzależnień.
Do udziału w spotkaniu zapraszamy wszystkich członków rodzin, w których występuje zjawisko uzależnień od alkoholu bądź narkotyków.
Przypominamy ,że nie mniej ważna od pracy z osobą uzależnioną jest – praca z członkami rodzin, którzy na co dzień doświadczają tego problemu poprzez współtowarzyszenie osobom uzależnionym, wspólne zamieszkanie czy też będących ofiarami skutków jakie niesie ze sobą uzależnienie. Udział w spotkaniu pomoże w pozyskaniu wiedzy i umiejętności na temat : Jak rozmawiać i zachować się mieszkając wspólnie z osobą uzależnioną? Nadmieniamy, że spotkania będą odbywały się raz w miesiącu. Osoby zainteresowane z terenu całej gminy prosimy o kontakt pod numerem: 41 307-24-78 wew 23.

Pracownicy socjalni – bardziej mobilni (relacja video TVP Kielce)

Pracownicy socjalni nie za biurkiem, a w terenie. Gmina Daleszyce bierze udział w projekcie ministerialnym, który usprawnia pracę w Miejsko-Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej.
Pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach – zawsze w gotowości. Codziennie odwiedzają najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy. A takie wizyty potrafią trwać długo. Jedna wizyta to od 40 do 60 minut podkreślają pracownicy socjalni. I takich wywiadów dziennie na jednego pracownika socjalnego przypada kilka. A potem trzeba wrócić do ośrodka i wykonywać normalną – papierkową robotę. To połączenie było największym problemem – mówi Mariola Klikowicz-Kołbuc z daleszyckiego ośrodka. To jednak już przeszłość, bo obie funkcje rozdzielono. – Pracownicy socjalni mają możliwość dogłębniej zająć się problemami ludzi, poznać genezę tych problemów, a co w konsekwencji idzie za tym pomóc rozwiązać te problemy w sposób bardziej efektywny – mówi Mariola Klikowicz-Kołbuc, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach.
Każda minuta, czy godzina w tym zawodzie jest na wagę złota. A pracy biurowej jest sporo. – Pisma, które dzisiaj przyszły do nas, do pomocy społecznej, wszystkie otwieram, wpisuję w dziennik korespondencji – mówi Edyta Bujak, MGOPS i dodaje – To jest duże odciążenie dla pracowników socjalnych, ponieważ prace biurowe i prace w terenie ciężko jest pogodzić.
W ramach ministerialnego projektu powstało specjalne pomieszczenie, tzw. pokój pierwszego kontaktu. – Jest taki stolik, raczej taka atmosfera domowa, gdzie możemy z mieszkańcami spokojnie porozmawiać o tych problemach i potem pokierować te osoby, co mają robić i w jaki sposób możemy im pomóc – mówi Dariusz Meresiński, burmistrz Daleszyc. – Ludzie ciągle mówią, że to jest opieka społeczna, a to jest proszę państwa pomoc społeczna, która ma pomóc osobie, czyli ją wesprzeć w życiu, wtedy kiedy rodzina, czy też osoba samotna ma swoje problemy – dodaje Renata Segiecińska, kierownik Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach.
Daleszyce dostały na projekt blisko 200 tysięcy złotych unijnego dofinansowania. W Świętokrzyskiem udział w nim bierze jeszcze tylko Pińczów.

Relacja video TVP Kielce

Źródło: kielce.tvp.pl

Darmowy transport dla dzieci podczas ferii zimowych

Z racji dużego zainteresowania zajęciami organizowanymi podczas ferii zimowych pod hasłem „Radosna zima 2018” w dni takie jak : 12.02, 13.02, 14.02, 19.02 oraz 23.02 będzie zapewniony darmowy transport.
Dzieci po powrocie z zajęć mogą odebrać jedynie rodzice ( prawni opiekunowie) lub osoby pisemnie przez nich upoważnione z wyznaczonego miejsca.
Prosimy, aby każde dziecko miało wypełnioną zgodę na udział w zajęciach (mogą to być również zgody napisane odręcznie przez rodziców).
Planowany powrót z Daleszyc około godz. 12:00.

Rozkład jazdy poszczególnych busów:

Więcej „Darmowy transport dla dzieci podczas ferii zimowych”

Do góry