Jesteś tutaj:

Autor: administrator

Rodzicielstwo zastępcze

„Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach zaprasza do obejrzenia filmu na temat czy warto zostać rodziną zastępczą, pod linkiem:

Materiał powstał w ramach kampanii promującej rodzicielstwo zastępcze pn. „Zostań rodziną zastępczą”. Kampania prowadzona jest w ramach projektu pozakonkursowego „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej”.

Ogłoszenie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach informuje, że w roku 2020 wypłata zasiłków rodzinnych i opiekuńczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych odbywać się będzie w Banku Spółdzielczym w Daleszycach w terminach:

 

STYCZEŃ           –    w dniach   27-29

LUTY                   –    w dniach   25-27

MARZEC            –    w dniach    25-27

KWIECIEŃ         –    w dniach    27-29

MAJ                     –    w dniach     25-27

CZERWIEC        –    w dniach     25-29

LIPIEC                –    w dniach     27-29

SIERPIEŃ           –    w dniach      25-27

WRZESIEŃ        –    w dniach      25-29

PAŹDZIERNIK  –    w dniach     26-28

LISTOPAD         –     w dniach     25-27

GRUDZIEŃ       –     w dniach      18-22

Informacje dla mieszkańców gminy na miesiąc grudzień

Informacje dla mieszkańców gminy na miesiąc  grudzień od Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 

Data i miejsce Wydarzenie
6.12.2019 r.

od godziny 9:00

w Świetlicy Integracyjno – Wspierającej “Promyczek”

Warsztaty z zakresu kompetencji ogólnopracowniczych oraz trening z zakresu kompetencji społecznych w ramach projektu “Elastyczni na rynku pracy w Daleszycach” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
11.12.2019 r. o godzinie 15:30

w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Daleszycach

Posiedzenie Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
11.12.2019 r. o godzinie 15:00w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Daleszycach Spotkanie Grupy wsparcia dla osób współuzależnionych, czyli dla członków rodzin, w których występuje problem uzależnienia od alkoholu lub innych środków psychotropowych.
Prosimy wszystkich zainteresowanych o skorzystanie z możliwości otrzymania informacji o tym jak postępować i zachowywać się w tych trudnych sytuacjach rodzinnych.
12.12.2019 r.
od godziny 14:00
w Ośrodku Mediacji (I piętro pokój 44 w dawnym budynku Szkoły Podstawowej w Daleszycach)
Mediacje rodzinne, podczas których rodziny z trudnościami w poprawnym komunikowaniu się będą mogły przy udziale specjalistów mediatorów wyjaśnić sobie nieporozumienia i spisać ugodę pozwalającą na dalsze spokojne funkcjonowanie.
13.12.2019 r.

od godziny 9:00

w Świetlicy Integracyjno – Wspierającej “Promyczek”

Warsztaty z zakresu kompetencji ogólnopracowniczych oraz trening z zakresu kompetencji społecznych w ramach projektu “Elastyczni na rynku pracy w Daleszycach” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
13.12.2019 r.

o godzinie 14:00

w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Daleszycach

Spotkanie świąteczne z udziałem

księdza Jana Jagiełki na codzień prowadzącego Dom dla Osób Niepełnosprawnych w Piekoszowie.

15.12.2019 r. Wigilia Grupy Wsparcia dla Rodzin Osób Niepełnosprawnych TACY SAMI

 

Miło nam poinformować, że przedstawiciele MGOPS Daleszyce wezmą udział, po raz pierwszy, w Wigilii w Szpitalu w Morawicy oraz w spotkaniu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. To dwie jednostki ściśle współpracujące z naszym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w rozwiązywaniu trudnych spraw i problemów mieszkańców gminy.

Zaproszenie na spotkanie

Klub Wolontariatu w Daleszycach

zaprasza

 mieszkańców gminy

na spotkanie motywacyjne, które odbędzie się 29.11.2019 roku o godzinie 14:00 w Świetlicy „Promyczek” (pokój 26 I piętro w dawnym budynku Szkoły Podstawowej w Daleszycach), którego tematem będzie „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”.

         Gościem będzie dr hab. Paulina Forma –  Adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
pedagog społeczny, nauczyciel akademicki, teoretyk i praktyk.

Spotkanie odbędzie się w związku z realizacją projektu „Elastyczni na rynku pracy w Daleszycach”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 9.1 RPO WŚ Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.

Zaproszenie dla mieszkańców na spotkanie z dr Edytą Laurman-Jarząbek

Klub Wolontariatu w Daleszycach

zaprasza

wszystkich mieszkańców gminy

na spotkanie motywacyjne, które odbędzie się 24.10.2019 roku w Świetlicy „Promyczek” o godzinie 14:00.

Gościem będzie Pani Edyta Laurman-Jarząbek – doktor nauk humanistycznych, pedagog, koordynator i doradca Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego HIV/AIDS w Kielcach, adiunkt na Wydziale Pedagogicznym Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie i pracownik naukowy Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Do góry