Jesteś tutaj:

Kategoria: Aktualności

Informacja o projekcie „Rodzic w pracy” Daleszyce

Cel projektu: 

Udzielenie wsparcia finansowego co najmniej 11 osobom (10 kobietom i 1 mężczyźnie) w powrocie do pracy lub jej znalezieniu po przerwie związanej z urodzeniem / wychowania dziecka w wieku do lat 3

Formy pomocy: 

  • Finansowanie wynagrodzenia niani – dla wszystkich uczestników!

Kto może wziąć udział w projekcie:

  • co najmniej 11 osób (w tym 1 mężczyzna) bezrobotnych, biernych zawodowo lub przebywających na urlopie wychowawczym

Od kogo obecnie przyjmujemy zgłoszenia:

  • rodzic ze stopniem niepełnosprawności
  • rodzic samotnie wychowujący dziecko
  • rodzic trójki lub więcej dzieci

Obszar realizacji projektu:

Powiat kielecki

Jakie warunki musisz spełniać?

  • status osoby niepracującej, bądź powracającej do pracy po urlopie wychowawczym
  • dziecko w wieku od 20 tygodni do 3 lat
  • chęć powrotu do pracy, bądź rozpoczęcia aktywności zawodowej

Jak zgłosić się do projektu?

 

Więcej informacji:

http://rodzicwpracy.pl/kielecki/

https://www.facebook.com/mamoidzdopracy/

Tel. 516 047 940

Światowy Dzień Chorego

11 lutego obchodzimy Światowy Dzień Chorego.
Z tej okazji Wszystkim Chorym, życzymy szybkiego powrotu do zdrowia, pogody ducha i cierpliwości w znoszeniu trudów dnia codziennego, a także zrozumienia i opieki ze strony najbliższych.

Renata Segiecińska
Dyrektor Miejsko – Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach
wraz z Pracownikami

MGOPS odda wózek dziecięcy !

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach odda dla osoby potrzebującej wózek dziecięcy 2w1 ze spacerówką i gondolą. Wózek w kolorze granatowym, w bardzo dobrym stanie, niewielkie ślady użytkowania. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt na numer tel. 41 307 24 95.

 

 

 

Ożywiamy rynek w Daleszycach

Ośrodek Pomocy Społecznej po raz pierwszy włączył się do akcji „Ożywiamy rynek w Daleszycach” organizowanej przez Urząd Miasta i Gminy Daleszyce, Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury oraz Nadleśnictwo Daleszyce.
Świetlica Integracyjno – Wspierająca „PROMYCZEK” znajdująca się w strukturach naszego Ośrodka przystroiła wylosowaną choinkę koszyczkami oraz poidełkami wykonanymi z plastikowych butelek , które pełnią rolę karmików dla ptaków. Na choince nie zabrakło aniołków, wykonanych z papieru oraz plastikowych łyżeczek.

Problemy Społeczne Gminy Daleszyce

 

Program „Wspieraj Seniora” – jak jest realizowany w gminie Daleszyce?

1. Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia dla seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w czasie epidemii zdecydują się pozostać w domach.

2. W szczególnych przypadkach wsparciem mogą być objęte osoby poniżej 70 roku życia

3. Wsparcie oznacza – dowóz do osób starszych artykułów podstawowej potrzeby w tym spożywczych i środków higieny osobistej

4. Aby pozyskać wsparcie należy zadzwonić na ogólnopolską infolinię  22 505 11 11

Lub do Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

tel. 41 307 24 78   lub 502 866 947

5. Koszty zakupów pokrywa senior.

6. W ramach procedury bezpieczeństwa realizacji usług informujemy, że artykuły będą rozwożone samochodem z logo gminy

oraz logo MGOPS Daleszyce

Osoba rozwożąca żywność będzie legitymowała się upoważnieniem wydanym przez Dyrektora MGOPS Daleszyce z imienną pieczątką.

Do góry