Aktualności

Grupa Wsparcia dla mam – dzieci i młodzieży specjalnej troski

11Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że powstała pierwsza w gminie Daleszyce grupa wsparcia dla matek, które na co dzień wychowują dzieci specjalnej troski. Panie spotkały się w Ośrodku z kierownikiem Renatą Segiecińską oraz Heleną Baltyn pracownikiem socjalnym odpowiedzialnym za sprawy osób niepełnosprawnych. W spotkaniu uczestniczyła również Dyrektor Społecznej Specjalnej Szkoły Podstawowej w Skrzelczycach Jolanta Perlak, która zaprosiła dzieci na tygodniowe ferie zimowe. W grupie wsparcia uczestniczy dziewięć mam, do grona dołączają kolejne zainteresowane. Już wiadomo, że najbardziej potrzebują rozmowy, wzajemnego zrozumienia, wymiany doświadczeń i wiedzy, ale także wysłuchania. W związku z powyższym w kolejnych spotkaniach wezmą udział zaproszeni specjaliści z obszarów: zdrowia, pomocy społecznej, oświaty oraz przedstawiciele wymiaru prawa. – Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje mam co do charakteru dalszej współpracy, będziemy w miarę możliwości reagować na zgłaszane potrzeby – mówi kierownik Renata Segiecińska – Pracujemy również nad ofertą zajęć dla osób z niepełnosprawnością, czekamy na sugestie beneficjentów i ich rodziców, by stworzyć kompleksowy i jak najbardziej dostosowany program wsparcia.

Więcej „Grupa Wsparcia dla mam – dzieci i młodzieży specjalnej troski”

Podstawowe informacje

Referat Świadczeń Rodzinnych, Świadczeń Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego
Daleszyce ul. Sienkiewicza 11B, pokój 108
tel. 41 307 24 95 wew. 27
GODZINY URZĘDOWANIA:
poniedziałek -piątek godz. 7:30 – 15:30

DOKUMENTY WYMAGANE DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA, U KTÓREGO ZDIAGNOZOWANO CIĘŻKIE I NIEODWRACALNE UPOŚLEDZENIE ALBO NIEULECZALNĄ CHOROBĘ ZAGRAŻAJĄCĄ ŻYCIU, KTÓRE POWSTAŁY W PRENATALNYM OKRESIE ROZWOJU DZIECKA LUB W CZASIE PORODU

• Zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie pod opieką medyczna nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu ( nie dotyczy opiekunów prawnych i faktycznych dziecka.),

• Zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii

Ogłoszenia

Na naszej stronie internetowej można bezpłatnie umieszczać wszelkie ogłoszenia i informacje. Chętnych prosimy o kontakt z pracownikami Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach !

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

 

Paczki żywnościowe

W okresie przedświątecznym Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pod Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce przygotował świąteczne paczki z żywnością dla wybranych klientów pomocy społecznej, którzy nie byli wstanie o własnych siłach oraz na bazie samodzielnych decyzji przygotować się do nadchodzących świąt. Paczki w liczbie 72, po terenie całej gminy rozwieźli pracownicy restauracji „Szlak smaku”. Mamy nadzieje, że przygotowane potrawy i produkty smakowały naszym podopiecznym.

Więcej „Paczki żywnościowe”

Spotkanie z Mikołajem i książką

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa,
jaką sobie ludzkość wymyśliła.”

Wisława Szymborska

    Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach  oraz Świetlica Integracyjno-Wspierająca „Promyczek” we współpracy z rodzicami dzieci, które są podopiecznymi ośrodka, przygotowali dla nich uroczyste spotkanie ze Świętym Mikołajem. Zabawa odbyła się 9 grudnia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Daleszycach Wzięło w niej udział 100 dzieci z terenu całej gminy.

Więcej „Spotkanie z Mikołajem i książką”

Sesja terapeutyczna

Na początku grudnia bieżącego roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował wyjazd dla 8 rodzin z terenu gminy Daleszyce na dwudniową sesję terapeutyczną o charakterze reintegrującym rodziny i związki partnerskie . Przedsięwzięcie odbyło się dzięki projektowi dofinansowanemu ze środków budżetu państwa w ramach Programu Osłonowego. Miejscem zakwaterowania oraz prowadzonych zajęć był hotel „Uroczysko”w Cedzynie.

Więcej „Sesja terapeutyczna”

Do góry