Aktualności

Zaproszenie na spotkanie 25-09-2020r.

             

Klub Wolontariatu w Daleszycach

zaprasza

 mieszkańców gminy na spotkanie motywacyjne

pt.: „Profilaktyka uzależnień – jak radzić sobie z uzależnieniami w rodzinie”.

Gościem spotkania będzie psycholog Pani Anna Gromak

– certyfikowany terapeuta.

 

 Spotkanie odbędzie się 25.09.2020 roku o godzinie 12:00

w Sali Konferencyjnej (I piętro, pokój nr 15)

znajdującej się w obecnym Urzędzie Miasta i Gminy Daleszyce

przy ul. Sienkiewicza 11.

 

Spotkanie odbędzie się w związku z realizacją projektu „Elastyczni na rynku pracy w Daleszycach”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 9.1 RPO WŚ Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.

 

Projekt „Elastyczni na rynku pracy w Daleszycach” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Biuro projektu: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach

Pl. Staszica 22/2, 26-021 Daleszyce, tel./fax 41 307 24 78 mgops@daleszyce.pl    www.mgops.daleszyce.pl

Partner: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

ul. Sienkiewicza 78, 25-501 Kielce tel. 41 343 00 38 centrum@frdl.kielce.pl www.frdl.kielce.pl

Informacje dla mieszkańców gminy na miesiąc wrzesień

Informacje dla mieszkańców gminy na miesiąc  wrzesień
od Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 

Data i miejsce

Wydarzenie

10.09.2020 r.
 od godziny 14:00
w Miejsko – Gminnym Ośroku Pomocy Społecznej w Daleszycach

(Plac Staszica 22/2)

Mediacje rodzinne, podczas których rodziny z trudnościami w poprawnym komunikowaniu się będą mogły przy udziale specjalistów mediatorów wyjaśnić sobie nieporozumienia i spisać ugodę pozwalającą na dalsze spokojne funkcjonowanie.

14.09.2020 r. o godzinie 15:30

w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Daleszycach

Posiedzenie Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


14.09.2020 r. o godzinie 15:00

w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Daleszycach

Spotkanie Grupy wsparcia dla osób współuzależnionych, czyli dla członków rodzin, w których występuje problem uzależnienia od alkoholu lub innych środków psychotropowych.
Prosimy wszystkich zainteresowanych o skorzystanie z możliwości otrzymania informacji o tym jak postępować i zachowywać się w tych trudnych sytuacjach rodzinnych.

25.09.2020 r. o godzinie 15:30

w Świetlicy Integracyjno – Wspierającej “PROMYCZEK”

w Daleszycach

Spotkanie motywacyjne,

które odbędzie się w związku z realizacją projektu „Elastyczni na rynku pracy
w Daleszycach”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 9.1 RPO WŚ Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.

28.09.2020 r. o godzinie 15:30

w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Daleszycach

 

Posiedzenie Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

 Dodatkowo -Świetlica IntegracyjnoWspierająca “PROMYCZEK” mieszcząca się w Daleszycach w  Urzędzie Miasta i Gminy  przy ulicy :Sienkiewicza 11 zaprasza rodziców dzieci uczestniczących w zajęciach do kontaktu bezpośredniego lub telefonicznego z kadrą placówki w celu omówienia zasad uczęszczania na zajęcia

 

Dożywianie dzieci w szkole info dla rodziców

 

         Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach informuje, że w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” udziela wsparcia w postaci bezpłatnego dożywiania w szkole dla dzieci. Warunkami otrzymania w/w pomocy jest spełnienie kryterium dochodowego w wysokości 792 zł netto/os oraz wskazane w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. sytuacje występujące w rodzinie:

 

 • ubóstwo – (dochód nie może przekroczyć 528 zł/os. w rodzinie)
 • sieroctwo
 • bezdomność
 • bezrobocie – zarejestrowanie w PUP
 • niepełnosprawność
 • długotrwała lub ciężka choroba – potwierdzone dokumentacją medyczną
 • przemoc w rodzinie
 • potrzeba ochrony macierzyńska lub wielodzietność
 • bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych.
 • trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
 • alkoholizm lub narkomania
 • zdarzenie losowe lub sytuacja kryzysowa
 • klęska żywiołowa lub ekologiczna

Spotkanie motywacyjne-30.07.2020 r.

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu motywacyjnym pn.: „Podejmij wyzwanie podbij rynek pracy” organizowanym w ramach projektu „Elastyczni na rynku pracy w Daleszycach” współfinansowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększają ca szanse na zatrudnienie. Spotkanie odbędzie się online w dniu 30 lipca 2020 r. o godz. 11.00 i będzie trwało 2 godziny. Spotkanie motywacyjne poprowadzi doradca zawodowy i psycholog Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach – Pani Małgorzata Wirecka – Zemsta.

Aby zarejestrować swój udział, należy wypełnić i przesłać poniższy formularz do dn. 29.07.2020 r. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

https://docs.google.com/forms/d/1DB7991KLMnmVE89ayLldxU-X5oRc8M9gK5pCaZwPZJc/edit

Objazdowe Wakacje 2020 – plan wyjazdów

Objazdowe Wakacje 2020

 

1 lipiec (środa) 10:00 – 14:00 Daleszyce Ogrody Parafialne

3 lipiec (piątek) 10:00 – 14:00 Sieraków – Szkoła Podstawowa

6 lipiec (poniedziałek) 10:00 – 14:00 Kranów – plac przy Świetlicy Orange

8 lipiec (środa) 10:00 – 14:00 Komórki – plac za budynkiem MONAR- MARKOT

10 lipiec (piątek) 10:00 – 14:00 Cisów – plac przy Świetlicy Wiejskiej

13 lipiec (poniedziałek) 10:00 – 14:00 Suków – boisko szkolne przy Szkole Podstawowej

15 lipiec (środa) 10:00 – 14:00 Mójcza – plac przy Szkole Podstawowej

17 lipiec (piątek) 10:00 – 14:00 Wójtostwo – Gospodarstwo Agroturystyczne „Torfowisko”

20 lipiec (poniedziałek) 10:00 – 14:00 Brzechów – plac przy Szkole Podstawowej

22 lipiec (środa) 10:00 – 14:00 Borków – plac przy Szkole Podstawowej

24 lipiec (piątek) 10:00 – 14:00 Trzemosna – plac przy budynku LGD „Białe Ługi”

27 lipiec (poniedziałek) 10:00 – 14:00 Słopiec – plac przy Szkole Podstawowej

29 lipiec (środa) 10:00 – 14:00 Marzysz – plac przy Szkole Podstawowej

31 lipiec (piątek) 10:00 – 14:00 Widełki – Centrum Edukacji Ekologicznej

 

 

Ważna informacja

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach

informuje o przeniesieniu Referatu Świadczeń Rodzinnych do budynku,  w którym mieści się Urząd Miasta i Gminy Daleszyce -ulica Sienkiewicza 11.

Przypominamy, że istnieje możliwość skontaktowania się z pracownikami powyższego Referatu bezpośrednio na miejscu (obowiązuje maseczka ochronna) lub telefonicznie pod dotychczasowymi numerami -41 3072495 lub 413072478 – wewnętrzny 27 oraz za pomocą poczty mailowej – justyna.kozub@daleszyce.pl

Nowy okres zasiłkowy 2020/2021

W związku ze zbliżającym się nowym okresem zasiłkowym informujemy, że od 1 lipca 2020 roku, będzie można w formie elektronicznej składać wnioski na zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny na okres zasiłkowy 2020/2021 oraz na świadczenie „Dobry Start” ( 300+).

Wnioski można składać:

 1. za pomocą platformy Emp@tia (https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion),
 2. za pomocą systemów bankowych oraz
 3. za pomocą platformy Epuap (wymagany jest profil zaufany lub podpis elektroniczny).

Uwaga: forma elektroniczna nie oznacza możliwości przesłania wniosku poprzez e-mail.

Wnioski w formie tradycyjnej przyjmowane będą od 1 sierpnia 2020r.
Wnioski o w/w świadczenia należy składać zgodnie z miejscem zamieszkiwania, a nie zameldowania.

Uwaga!!!

W tym roku (2020) nie składamy wniosków o świadczenie wychowawcze 500+ (przyznane są na okres zasiłkowy 2019/2021 tj. do maja 2021r.)

Zaproszenie na spotkanie motywacyjne 29.05.2020 r.

Klub Wolontariatu w Daleszycach

zaprasza

 mieszkańców gminy na spotkanie on – line

w dniu 29 maja 2020 roku o godzinie 12:00.

Gościem będzie Pan dr. Jerzy Staszczyk,

konsultant wojewódzki ds. epidemiologicznych.

 

 Temat spotkania: „ Jak dbać o siebie i swoich bliskich w dobie pandemii COVID 19”.

 

Aby zarejestrować swój udział, należy wypełnić i przesłać poniższy formularz do dnia 28.05.2020 r.

https://forms.gle/Wv7aeRTxv5QMxLUb9

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Spotkanie odbędzie się w związku z realizacją projektu „Elastyczni na rynku pracy w Daleszycach”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 9.1 RPO WŚ Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.

 

Projekt „Elastyczni na rynku pracy w Daleszycach” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Biuro projektu: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach
Pl. Staszica 22/2, 26-021 Daleszyce, tel./fax 41 307 24 78 mgops@daleszyce.pl    www.mgops.daleszyce.pl
Partner: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
ul. Sienkiewicza 78, 25-501 Kielce tel. 41 343 00 38 centrum@frdl.kielce.pl www.frdl.kielce.pl

Załączniki

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach ogłasza nabór wniosków do programu ,,Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu, lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” Moduł III – dofinansowanie kosztów zapewnienia opieki w warunkach domowych dla osób niepełnosprawnych, które na wskutek zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły w okresie od 9 marca do 4 września 2020 roku możliwość korzystania z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. 

Adresatami pomocy są: osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed ukończeniem 16. roku życia.

 

Nabór wniosków trwa od 10 kwietnia do 4 września 2020 r., w systemie ciągłym.

 

Wnioski o dofinansowanie mogą składać w formie elektronicznej poprzez System Obsługi Wsparcia (SOW), wystarczy założyć konto w systemie.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie PFRON oraz w zakładce Pomoc w związku z epidemią korona wirusa -COVID 19. 

 

Druki wniosków z załącznikami dostępne w zakładce Dokumenty do pobrania. 

 

Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” jest finansowany przez PFRON w związku w związku z wystąpieniem w Polsce, zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii. 

Szanowni Państwo,

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej serdecznie zapraszają do udziału w spotkaniu motywacyjnym pod nazwą : ” Zdrowe emocje-metody uwalniania stresu i podnoszenia nastroju” organizowanym w ramach projektu „Elastyczni na rynku pracy w Daleszycach” współfinansowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie. Spotkanie odbędzie się online w dniu 30 kwietnia 2020 roku o godz.11.00 i będzie trwało dwie godziny. Poprowadzi je dyplomowana bioenergoterapeutka Pani Anna Kulczycka.

 

Aby zarejestrować swój udział należy wypełnić i przesłać poniższy formularz do dnia 29.04.2020 r. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

https://forms.gle/w8h4TGQUXwHA5BDo8

Do góry