Aktualności

Porady i informacje dla mieszkańców gminy w miesiącu lutym od Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Miejsko – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Daleszycach informuje, że w dniu 21 lutego o godz. 15.30 w Ośrodku Pomocy Społecznej odbędzie się kolejne spotkanie grupy wsparcia dla osób współuzależnionych, czyli dla członków rodzin, w których występuje problem uzależnienia od alkoholu lub innych środków psychotropowych. Spotkanie poprowadzi psychoterapeutka pani Joanna Woźniak. Prosimy wszystkich zainteresowanych o skorzystanie z możliwości otrzymania informacji o tym jak postępować i zachowywać się w tych trudnych sytuacjach rodzinnych.

W tym miesiącu odbędą się mediacje rodzinne, podczas których rodziny z trudnościami w poprawnym komunikowaniu się będą mogły przy udziale specjalistów mediatorów wyjaśnić sobie nieporozumienia i spisać ugodę pozwalającą na dalsze spokojne funkcjonowanie. Mediacje odbędą się w dniu 14 lutego od godziny 14:00 w Ośrodku Mediacji (I piętro Zespołu Szkolno- Przedszkolnego). Mamy jeszcze wolne miejsca. Zapraszamy.

W nocy z 13 na 14 lutego odbędzie się Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych.

17 lutego o godzinie 17:00 w Restauracji „Folkówka u Strażaka” mieszczącej się w remizie OSP w Daleszycach odbędzie się „Muzyczne spotkanie z Seniorami”. Zgłoszenia do udziału przyjmowane są pod numerem telefonu 41 307 28 50 lub bezpośrednio w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Koszt udziału to 10 złotych. Ilość miejsc ograniczona. Zapraszamy.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza na spotkanie pt. „Czy warto pomagać?” Spotkanie odbędzie się 22 lutego o godzinie 17:00 w Hali Sportowej Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury. Serdecznie zapraszamy.

Porady i informacje dla mieszkańców gminy w miesiącu styczniu

Miejsko – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Daleszycach informuje, że w dniu 17 stycznia o godz. 15.30 w Ośrodku Pomocy Społecznej odbędzie się kolejne spotkanie grupy wsparcia dla osób współuzależnionych czyli dla członków rodzin,w których występuje problem uzależnienia od alkoholu lub innych środków psychotropowych. Spotkanie poprowadzi psychoterapeutka pani Joanna Woźniak. Prosimy wszystkich zainteresowanych o skorzystanie z możliwości otrzymania informacji o tym jak postępować i zachowywać się w tych trudnych sytuacjach rodzinnych.

W tym miesiącu odbędą się mediacje rodzinne, podczas których rodziny z trudnościami w poprawnym komunikowaniu się będą mogły przy udziale specjalistów mediatorów wyjaśnić sobie nieporozumienia i spisać ugodę pozwalającą na dalsze spokojne funkcjonowanie. Mediacje odbędą się w dniu 10 stycznia od godziny 15:00 w Ośrodku Mediacji (I piętro Zespołu Szkolno- Przedszkolnego, w Gimnazjum). Mamy jeszcze wolne miejsca. Zapraszamy.

W ramach cyklicznych spotkań w dniu 11 stycznia o godz. 16.00 w świetlicy wiejskiej w Niwach odbędzie się zebranie grupy wsparcia dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców. Gościem spotkania będzie Pan Dariusz Łuczak – konsultant psychoterapii i interwent kryzysowy pracujący w Gabinecie Poradnictwa Pedagogicznego i Interwencji Kryzysowej „Pomocna Dłoń”. Na spotkaniu będzie również obecna Pani Kinga Skoczyńska, która poprowadzi dyskusję na temat treningu umiejętności społecznych. W dniu 25 stycznia po raz kolejny spotka się grupa wsparcia.

Grupa wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych zaprasza na świąteczne spotkanie

obrazek z choinką

Grupa wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych zaprasza serdecznie na rodzinne spotkanie wigilijne w dniu 14.12.2018r. o godz. 17.00, które dzięki uprzejmości dyrektora pana Norberta Wojciechowskiego odbędzie się w sali Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach. Wszystkich chętnych zapraszamy do wspólnego dzielenia się opłatkiem i kolędowania wraz z zaproszonym burmistrzem Dariuszem Meresińskim.

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach informuje o poważnym uszkodzeniu linii telefonicznej 41-307-24-95 (wymagającym wymiany centrali telefonicznej) Nadal prawidłowo funkcjonuje numer 41-307-24-78.

Dodatkowo uruchomiliśmy nowy tymczasowy numer komórkowy do kontaktu z działem Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i Świadczeń Wychowawczych 502 866 947.

Informacja o składaniu wniosków

miniatura - dokument W związku z licznymi zapytaniami o terminowości rozpatrywania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń na nowy okres zasiłkowy 2018/2019 MGOPS w Daleszycach informuje, że
1. wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego ( 500+) zgodnie z art. 21 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci ( t.j.: Dz.U. z 2018 poz 2134) oraz wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z art. 20 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j.:Dz.U. z 2018 poz. 554)
• złożone od dnia 01 lipca do dnia 31 sierpnia, wypłata świadczeń przysługujących następuje do dnia 31 października,
• złożone w terminie 01- 30 września, wypłata świadczeń przysługujących następuje do dnia 30 listopada,
• złożone w terminie od 01-31 października, wypłata świadczeń przysługujących następuje do dnia 31 grudnia,
• złożone w terminie od 01-30 listopada, wypłata świadczeń przysługujących następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

2. wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych zgodnie z art. 26 ustawy o świadczeniach rodzinnych ( t.j.: Dz.: U. z 2017r. poz. 1952 ze zm.)
• złożone od dnia 01 lipca do dnia 31 sierpnia, wypłata świadczeń przysługujących następuje do dnia 30 listopada,
• złożone w terminie 01- 30 września, wypłata świadczeń przysługujących następuje do dnia 31 grudnia,
• złożone w terminie od 01-31 października, wypłata świadczeń przysługujących następuje do dnia 31 stycznia następnego roku,
• złożone w terminie od 01-30 listopada, wypłata świadczeń przysługujących następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku

Przypomina się również, że wnioski o uzyskanie prawa do świadczenia DOBRY START ( 300+) przyjmowane są do dnia 30.11.2018 r.

Wnioski złożone po tym terminie pozostają bez rozpatrzenia.

Do góry