Specjalistyczna pomoc opiekuńcza dla niepełnosprawnych

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że gmina Daleszyce pozyskała dodatkowe środki finansowe z budżetu państwa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w miejscu ich zamieszkania. Osoby zakwalifikowane do Programu objęte zostały opieką psychologa, pielęgniarki i rehabilitanta.
Przewidywany koszt projektu do końca roku to kwota 49 000 złotych. W drodze zapytania ofertowego wyłoniony został realizator usług, którym jest Przychodnia dla Rodziny „Galus S.C. Ewa i Robert Brumirscy.
14 czerwca 2016 roku, w obecności Burmistrza Miasta i Gminy Dariusza Meresińskiego, została podpisana umowa na realizację zadania między Kierownikiem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach Renatą Segiecińską a Przychodnią dla Rodziny „Galus”, reprezentowaną przez dr Roberta Brumirskiego.

Pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych zostało objętych już 12 środowisk rodzinnych, w tym 2 środowiska, gdzie pomoc będzie świadczona dla dzieci.

W województwie świętokrzyskim niewiele gmin realizuje tego typu usługi ze względu na złożoność tego zadania i ogromne problemy związane z pozyskaniem realizatora. Rodziny objęte nową formą pomocy zostały wyłonione przez pracowników socjalnych. W dalszym ciągu jest to lista otwarta dla kolejnych środowisk.