Wyjątkowy Dzień Pracownika Socjalnego w Daleszycach

Koncert małych artystów, kwiaty, gratulacje i podziękowania – w Daleszycach po raz pierwszy uroczyście obchodzono święto pracowników socjalnych. Uroczystość odbyła się w miniony piątek (25 listopada) w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Daleszycach.
O randze Dnia Pracownika Socjalnego świadczy fakt, że święto zostało sformalizowane poprzez wprowadzenie do ustawy o pomocy społecznej zapisu, iż „dzień 21 listopada ustanawia się Dniem Pracownika Socjalnego”. To wyjątkowa okoliczność dla wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych wykonujących niezwykle odpowiedzialny zawód o charakterze pomocowym, którego główną wartość stanowi godność osoby ludzkiej.


Z tej okazji Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce Dariusz Meresiński wraz z Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach Renatą Segiecińską złożyli serdeczne życzenia wszystkim pracownikom Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach. – Bardzo cenię wykonywaną przez pracowników socjalnych pracę, która jest trudna i wymagająca. Żeby móc mądrze pomagać, trzeba dostrzec człowieka wraz z jego problemami trzymając się jednocześnie obowiązujących przepisów i norm, co nie jest łatwe. Ten zawód, to ogromna odpowiedzialność – mówił Burmistrz Dariusz Meresiński.
Obchody Dnia Pracownika Socjalnego były doskonałą okazją do uhonorowania trudu wkładanego w wykonywanie tej ważnej roli społecznej. W dowód podziękowania za pracę na rzecz potrzebujących pomocy mieszkańców gminy, Burmistrz wręczył pracownikom MGOPS w Daleszycach listy gratulacyjne i róże. Były także podziękowania od pracowników MGOPS dla tych, którzy ofiarowują im wsparcie w ich codziennej pracy. Symboliczne serca otrzymali m.in.: Burmistrz Dariusz Meresiński, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Daleszyckiej, Komisariat Policji w Daleszycach oraz pielęgniarki – Teresa Olejarczyk pielęgniarka środowiskowa z Przychodni w Daleszycach NZOZ „Centrum” za pomoc w interwencjach w miejscu zamieszkania podopiecznych MGOPS i Katarzyna Baran z Przychodni dla Rodziny Galus w Sukowie za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.
Po części oficjalnej spotkania przyszedł czas na część artystyczną. Przed licznie zgromadzoną publicznością wystąpił znany i lubiany kielecki zespół „Małe Skrzypeczki” pod kierownictwem Marii Ludmiły Wieleńskiej. Koncert poprowadził Arkadiusz Szostak reżyser z Wojewódzkiego Domu Kultury. Mali artyści zaczarowali klimat tego ważnego wydarzenia.
W uroczystych obchodach pracownikom socjalnym towarzyszyli współpracujący z nimi na co dzień przedstawiciele jednostek: Policji, Służby Zdrowia, Szkół, Nadleśnictwa, członkowie Gminnego Zespołu Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Obecni byli także przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Kielcach oraz Domów Pomocy Społecznej, w których przebywają mieszkańcy gminy Daleszyce.
Po części artystycznej goście udali się na poczęstunek, by wspólnie spędzić czas w przyjaznej atmosferze, która sprzyjała wymianie informacji i doświadczeń.