Sesja terapeutyczna

Na początku grudnia bieżącego roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował wyjazd dla 8 rodzin z terenu gminy Daleszyce na dwudniową sesję terapeutyczną o charakterze reintegrującym rodziny i związki partnerskie . Przedsięwzięcie odbyło się dzięki projektowi dofinansowanemu ze środków budżetu państwa w ramach Programu Osłonowego. Miejscem zakwaterowania oraz prowadzonych zajęć był hotel „Uroczysko”w Cedzynie.

Warsztaty dla rodzin poprowadzili wykwalifikowani terapeuci, którzy pracowali zarówno z dorosłymi jak i z dziećmi. W trakcie pobytu w hotelu przeprowadzono warsztaty plastyczne, w których najmłodsi brali czynny udział poprzez dyskusję i tworzenie prac. Dzięki wyjazdowi rodzice mieli możliwość wymienić się własnymi doświadczeniami, zawrzeć nowe znajomości, dowiedzieć się w jaki sposób można rozwiązać problemy. Mamy nadzieję, że uczestnicy wyjazdu będą miło wspominać ten czas.