Podsumowano działalność Ośrodka Mediacji Rodzinnych w Daleszycach

mediacje-podsumowanie-003Przyjazna atmosfera w placówce, liczna grupa przeszkolonych mediatorów, wiele rozwiązanych sporów i ogromne zainteresowanie Ośrodkiem Mediacji świadczą o jego sukcesie – w grudniu podsumowano działalność pierwszego i jedynego w regionie świętokrzyskim miejsca, gdzie można otrzymać pomoc wyszkolonej kadry w zakresie rozwiązywania konfliktów.

 

 


Ciepła, niemal domowa atmosfera w Ośrodku Mediacji Rodzinnych w Daleszycach zobowiązuje, dlatego też spotkanie podsumowujące miało swobodny charakter luźnej dyskusji, wyciągania wniosków oraz wymiany doświadczeń i spostrzeżeń. Odbyło się 28 grudnia w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Daleszycach w formie wspólnego śniadania osób zaangażowanych w projekt. Do jednego stołu zasiedli świeżo przeszkoleni, lokalni mediatorzy oraz: Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce Dariusz Meresiński, kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach Renata Segiecińska, dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z sąsiedniej gminy Morawica Kazimiera Szałas oraz doktor Paulina Forma, która współpracowała z MGOPS w Daleszycach przy realizacji projektu.
– Należy szczególnie docenić kreatywność, otwartość i zaangażowanie pani kierownik i pracowników daleszyckiego ośrodka pomocy społecznej oraz wszystkich osób uczestniczących w projekcie. Szesnaście doskonale przygotowanych mediatorów stanowi ogromną wartość i potencjał przedsięwzięcia – mówiła dr Paulina Forma. – Rozmowy z osobami skonfliktowanymi odbyły się w specjalnie przygotowanym pokoju z dobrze przemyślanym wyposażeniem, które stwarza domowy, przyjazny klimat, służący rozwiązywaniu sporów i szukaniu wyjść z trudnych sytuacji – podkreślała doktor.
Dotychczas z pomocy ośrodka skorzystało 30 mieszkańców gminy. Oficjalne zakończenie projektu odbyło się na początku grudnia. Osiem rodzin, beneficjentów MGOPS objętych pomocą asystenta rodziny udało się na dwudniową sesję terapeutyczną o charakterze reintegrującym rodziny i związki partnerskie. Miejscem zakwaterowania oraz prowadzonych zajęć był hotel „Uroczysko” w Cedzynie.
Warto dodać, że daleszycki Ośrodek Mediacji powstał w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Na jego działalność MGOPS pozyskał dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wysokości blisko 40 tys. złotych. Co ważne, instytucje takie jak sądy, czy zakład karny wyrażają chęć nawiązania ścisłej współpracy z ośrodkiem. Świadczy to o ogromnym zapotrzebowaniu i deficycie na tego typu usługi.