Grupa Wsparcia dla mam – dzieci i młodzieży specjalnej troski

11Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że powstała pierwsza w gminie Daleszyce grupa wsparcia dla matek, które na co dzień wychowują dzieci specjalnej troski. Panie spotkały się w Ośrodku z kierownikiem Renatą Segiecińską oraz Heleną Baltyn pracownikiem socjalnym odpowiedzialnym za sprawy osób niepełnosprawnych. W spotkaniu uczestniczyła również Dyrektor Społecznej Specjalnej Szkoły Podstawowej w Skrzelczycach Jolanta Perlak, która zaprosiła dzieci na tygodniowe ferie zimowe. W grupie wsparcia uczestniczy dziewięć mam, do grona dołączają kolejne zainteresowane. Już wiadomo, że najbardziej potrzebują rozmowy, wzajemnego zrozumienia, wymiany doświadczeń i wiedzy, ale także wysłuchania. W związku z powyższym w kolejnych spotkaniach wezmą udział zaproszeni specjaliści z obszarów: zdrowia, pomocy społecznej, oświaty oraz przedstawiciele wymiaru prawa. – Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje mam co do charakteru dalszej współpracy, będziemy w miarę możliwości reagować na zgłaszane potrzeby – mówi kierownik Renata Segiecińska – Pracujemy również nad ofertą zajęć dla osób z niepełnosprawnością, czekamy na sugestie beneficjentów i ich rodziców, by stworzyć kompleksowy i jak najbardziej dostosowany program wsparcia.


Cieszy fakt, iż sześcioro dzieci z naszej gminy wzięło odważnie udział w feriach przygotowanych przez Szkołę w Skrzelczycach, gdzie miło, aktywnie i ciekawie spędziły czas. Na podsumowanie tego wydarzenia kadra placówki zaprosiła matki z dziećmi oraz pracowników MGOPS na poczęstunek przy ognisku z kociołkiem oraz zwiedzanie szkoły, która mieści się zaadoptowanym na jej użytek domu, co stwarza niepowtarzalny, swojski klimat i daje uczniom poczucie komfortu oraz bezpieczeństwa. Miłe upominki w imieniu Burmistrza gminy wręczyła dzieciom inspektor ds. rozwoju i promocji gminy Magdalena Sobieraj.
Kolejne mamy, które chciałyby brać udział w spotkaniach grupy wsparcia prosimy o kontakt z panią Heleną Baltyn – numer telefonu: 41 30 72 478 wew. 22