Nie mam pieniędzy, żeby zapłacić dzieciom i wnuczce za opiekę…

Jak wynika z licznych rozmów i obserwacji pracowników MGOPS, coraz częściej zdarzają się przypadki kiedy osoba w podeszłym wieku – często czyjaś mama lub ojciec, pozostają w życiu ze swoimi problemami totalnie osamotnieni, pomimo faktu posiadania rodziny – w wielu przypadkach licznej i mieszkającej w pobliżu.


Niedawno przypadkowo napotkana na drodze starsza kobieta stwierdziła, że nie ma pieniędzy, aby zapłacić rodzinie za opiekę. W takich sytuacjach pracownicy naszego Ośrodka często zastanawiają się dlaczego tak jest? Dlaczego osoby starsze muszą czuć ogromne rozczarowanie i jednocześnie wstyd, że o tym rozmawiają ? Ze łzami w oczach zadają nam wtedy pytania: czy ja dobrze wychowałam/ łem swoje dzieci? A może są tak zajęte innymi obowiązkami, że trzeba je rozgrzeszyć z tego, że nie pomagają?
Nadmienić należy, iż bardzo często chodzi tylko o odwiedziny, pomoc w zakupie leków, odwiezienie do przychodni zdrowia, zakupy żywieniowe. Gmina Daleszyce, jak każda gmina w kraju ma za zadanie wspierać osoby starsze i samotne – choćby w postaci usług opiekuńczych czy w ekstremalnej sytuacji zagrożenia zdrowia i życia pozyskiwać dla nich miejsca w placówkach całodobowej opieki. Nic i nikt jednak nie zastąpi RODZINY.
Wobec powyższego apelujemy do wszystkich rodzin na terenie naszej gminy o zastanowienie się nad losem swoich rodziców – seniorów. Prosimy o chwile refleksji, szczególnie tuż przed zbliżającymi się Świętami Wielkiej Nocy. Dziękujemy jednocześnie Panu Burmistrzowi za zrozumienie dla tak ważnych spraw jakimi są problemy społeczne w Gminie. Nie zdarza się to często. Niedawno pracownicy socjalni w jednym z dużych miast w kraju wyszli na ulicę, aby zamanifestować przed władzami tego miasta konieczność zwrócenia uwagi na potrzebę realizacji usług opiekuńczych dla osób starszych. A usługi te – to zadanie własne każdej gminy wynikające z ustawy o pomocy społecznej. Czy jednak potrzeba zapisów ustawowych, aby problem ludzi starszych był zauważalny i ważny dla społeczeństwa?

Renata Segiecińska
Kierownik MGOPS