Ogłoszenie – potrzebni opiekunowie

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach poszukuje osób ,które po wcześniejszym przeszkoleniu mogłyby zostać kandydatami na opiekunkę/opiekuna.
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej zadaniem Gminy jest organizacja usług opiekuńczych obejmujących pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Powyższa pomoc przysługuje osobie samotnej, która z powodu podeszłego wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób a jest jej pozbawiona. Chętnych do podjęcia się takiej pracy zapraszamy do naszego Ośrodka w godz:7:30-15:30 na wstępną rozmowę.