Przyszli opiekunowie zapraszani do MGOPS

MGOPSlogo11 maja w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Daleszycach odbędzie się spotkanie dla osób chętnych do podjęcia pracy opiekuna osób chorych i starszych. MGOPS zaprasza zainteresowanych do swojej siedziby 11 maja o godz. 14-tej. Będzie to pierwsze spotkanie organizacyjne dla przyszłych kandydatów na opiekunkę/opiekuna.


Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, zadaniem Gminy jest organizacja usług opiekuńczych obejmujących pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Powyższa pomoc przysługuje osobie samotnej, która z powodu podeszłego wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.
Wszystkich chętnych do podjęcia się takiej pracy Ośrodek zaprasza na wstępną rozmowę. W ramach przygotowania do pełnienia roli opiekuna zagwarantowane będą szkolenia.