Warsztaty Terapii Zajęciowej w Osinach

Serdecznie zapraszamy osoby niepełnosprawne z terenu Gminy Daleszyce do uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Osinach.

Uczestnictwo w WTZ jest bezpłatne. Zapewniamy transport z miejsca zamieszkania. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00.
Uczestnikiem Warsztatu może być każda pełnoletnia osoba niepełnosprawna, która wyraża chęć korzystania z dostępnych w WTZ form rehabilitacji oraz spełnia wymagania formalne, czyli:
• posiada w orzeczeniu o niepełnosprawności stopień umiarkowany lub znaczny oraz wskazanie dotyczące udziału w terapii zajęciowej.
Realizujemy zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawna niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia – na miarę jej indywidualnych możliwości.
Realizacja przez warsztaty tych celów odbywa się poprzez:
• ogólne usprawnianie,
• rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej,
• przygotowanie do życia w środowisku społecznym, między innymi przez rozwój umiejętności planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach oraz innych umiejętności niezbędnych w niezależnym życiu, a także poprawę kondycji psychicznej,
• rozwijanie umiejętności przy zastosowaniu różnych technik terapii zajęciowej,
• rozwijanie psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy,
• rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających podjęcie pracy w zakładzie aktywności zawodowej lub innej pracy zarobkowej, albo szkolenia zawodowego
Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowana kadrę w ośmiu pracowniach:
• pracownia dnia codziennego,
• pracownia techniki i rękodzieła,
• pracownia komputerowa,
• pracownia przyrodniczo – środowiskowa,
• pracownia plastyczno – modelarska,
• pracownia muzykoterapii i ekspresji twórczej,
• pracownia krawiecko – tkacka,
• pracownia rehabilitacyjna.
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie placówki tj. Osiny 30, 26-015 Pierzchnica, tel. 41 353 82 39