Szansa na zatrudnienie dla bezrobotnych mieszkańców gminy Daleszyce. Dotacje dla przedsiębiorczych.

Dotacja na otwarcie działalności, staże czy szkolenia zawodowe to oferowane formy wsparcia dla osób bezrobotnych w ramach projektów „Kielecki Kreator Przedsiębiorczości” oraz „Idealny Pakiet” realizowanych przez Miejski Urząd Pracy w Kielcach i Akademię Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
5 czerwca w Świetlicy Integracyjno-Wspierającej „Promyczek” w Daleszycach odbyło się w tym temacie spotkanie szkoleniowo-informacyjne z przedstawicielkami MUP i AP zorganizowane dla mieszkańców gminy przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.


Celem projektów, dofinansowanych z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, jest wzrost aktywności zawodowej, rozwój przedsiębiorczości i tworzenie miejsc pracy na terenie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (obejmującego Miasto Kielce i 11 sąsiadujących gmin, w tym Daleszyce). Z możliwości wsparcia zawodowego mogą skorzystać osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędach pracy oraz bierne zawodowo, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
Chętni, którzy zostaną zakwalifikowani do udziału w projektach, mogą liczyć na indywidualne doradztwo zawodowe, szkolenia dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej i pomoc w sporządzeniu biznes-planu lub przyznanie środków finansowych na otwarcie działalności. Dotacja wyniesie maksymalnie 25 tys. zł. Przewidziano również wsparcie pomostowe w postaci 2tys. zł wypłacanych dla firm przez pierwszy rok działalności oraz usługi szkoleniowo-doradcze (przez 9 miesięcy od otwarcia firmy). W ramach „Idealnego pakietu” bezrobotni mogą skorzystać ze stażu lub szkoleń. Dla osób zamieszkałych na terenie KOF przewidziano m.in. kursy uprawniające do pracy jako: sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i terminali płatniczych, kucharz-kelner, opiekunka, magazynier z obsługą wózka widłowego, instalator systemów fotowoltaicznych i monter instalacji sanitarno-grzewczych.
O udział w projektach mogą się starać osoby, które ukończyły 30r.ż., preferowane będą kobiety, osoby po 50r.ż., osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne i nisko wykwalifikowane (do średniego wykształcenia), sprawujące opiekę nad osobą zależną i powracające na rynek pracy po zakończonym okresie sprawowania opieki. O dotacje mogą wnioskować także osoby odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako bezrobotne oraz członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni (również w szczególnej sytuacji na rynku pracy oraz pod warunkiem, że ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2ha przeliczeniowych).
Szczegółowe informacje i dokumenty rekrutacyjne są dostępne w biurach projektu w Kielcach: Miejski Urząd Pracy, ul. K. Szymanowskiego 6, pok. 25, tel. 41/3406067 oraz Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. ul. Targowa18/5, tel. 506 976 134 lub na stronach internetowych: www.ap.org.pl oraz www.mupkielce.praca.gov.pl