Zmiany w działaniu daleszyckiego MGOPS. Będzie bliższy kontakt z pracownikiem socjalnym

W dniu 21 czerwca pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach oficjalnie rozpoczęli realizację projektu pn: „Usprawnienia w MGOPS Daleszyce w celu wzmocnienia potencjału jednostki działającej na rzecz włączenia społecznego” realizowanego z funduszy europejskich – Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Co to oznacza w praktyce? Po zakończeniu projektu pracownicy socjalni będą pracowali głównie w terenie – zostaną bowiem odciążeni od pracy biurowej, tzw. administracyjnej.


Nowy styl pracy MGOPS spowoduje, że mieszkańcy Daleszyc będą mieli większą, niż do tej pory możliwość kontaktu bezpośredniego z pracownikiem socjalnym. Przy okazji przeprowadzania wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania danej osoby będzie można dłużej porozmawiać, doprecyzować sytuację rodziny i ustalić konkretny plan wyjścia z kryzysu. Usprawni się również prowadzenie dokumentacji. Jak zapewnia Ośrodek, dokumenty zostaną przyjęte i opracowane przez pracownika w formie elektronicznej.
Spotkanie pracowników MGOPS otwierające projekt przebiegało w przyjaznej i pełnej zrozumienia atmosferze. – Gościnnie odwiedzili nas przedstawiciele Ośrodków Pomocy Społecznej z gmin: Bieliny oraz Sędziszowa. Obecny na szkoleniu Burmistrz Dariusz Meresiński podkreślał swoje zrozumienie dla planowanych przekształceń w stylu pracy Ośrodka – mówi Renata Segiecińska, kierownik MGOPS.
Kolejnym etapem wprowadzanych zmian będą szkolenia oraz wizyta studyjna w Krakowie, gdzie już pracują po „nowemu”. Dodatkowo planowane jest utworzenie pokoju pierwszego kontaktu – dla mieszkańców, którzy po raz pierwszy przychodzą do Ośrodka. Dzięki unijnemu dofinansowaniu w ramach projektu zatrudnionych zostanie również dwóch pracowników socjalnych. – To wszystko zostanie poparte zmianami w Regulaminie Pracy Ośrodka – zapowiada Renata Segiecińska.