Dyżury specjalistów w Ośrodku Mediacji

Specjaliści Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach będą dyżurować w Daleszycach. W Ośrodku Mediacji mieszczącym się w siedzibie daleszyckiego gimnazjum na potrzebujących fachowej porady raz w miesiącu czekać będzie psycholog, pedagog i radca prawny. Porozumienie w tej sprawie zostało podpisane 22 maja pomiędzy Starostą Kieleckim Michałem Godowskim i Członkiem Zarządu Powiatu Bogdanem Gieradą a Burmistrzem Miasta i Gminy Daleszyce Dariuszem Meresińskim. Strony zobowiązały się do współpracy, aby ułatwić dostęp do specjalistycznego poradnictwa dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej.
Dyżur psychologa i pedagoga zaplanowano w każdy pierwszy piątek w miesiącu, radca prawny obecny będzie w Ośrodku w każdy czwarty poniedziałek miesiąca. Jednak przed spotkaniem konieczne będą zgłoszenia zainteresowanych do MGOPS pod numerem tel. 41 307-24-78, w celu uzgodnienia liczby zainteresowanych.
Z pomocy mogą skorzystać dorośli, przeżywający kryzysy życiowe i konflikty rodzinne, dzieci i młodzież z trudnościami w kontaktach rówieśniczych, osoby po traumie i wszelkich stresach, ale też zainteresowane podnoszeniem kompetencji rodzicielskich i rozwijaniem zdolności dzieci. Porady prawne obejmą m.in. prawo rodzinne i prawo pracy, pomoc w sporządzaniu projektów, wniosków czy pozwów.
W Punkcie Konsultacyjnym porad udzielać będą: panie psycholog Lidia Świeboda-Toborek i Marcelina Jończyk-Król, pedagog Justyna Kasperek oraz radca prawny Anna Kangier.