Harcerskie ognisko na finał „Bazy Dziecięcej”

baza-pods003Podziękowania i zabawy oraz wesołe biesiadowanie przy ognisku – tak wyglądało uroczyste zakończenie cyklu wakacyjnych spotkań dla dzieci, zorganizowanych w Daleszycach pod nazwą „Baza Dziecięca”.
Wakacje dobiegły końca, tym samym zakończył się również projekt zorganizowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Świetlicę Integracyjno-Wspierającą „Promyczek”. Był on skierowany do młodych podopiecznych MGOPS i „Promyczka”. Dwutygodniowe zajęcia w „Bazie” miały swój finał 30 sierpnia w leśniczówce w Niestachowie. Było harcerskie ognisko, tańce, śpiewy i mnóstwo uśmiechów. Ale też łzy wzruszenia i serdeczne uściski na zakończenie niezwykłego wydarzenia.


Na początku spotkania dzieci przywitano pyszną pizzą. Następnie wyróżniono wszystkich uczestników letnich zajęć medalami i dyplomami za aktywny udział i wspólną dobrą zabawę. Specjalne statuetki powędrowały też do organizatorów, współorganizatorów, sponsorów wydarzenia, wolontariuszy i harcerzy. – Kielecka Chorągiew mocno zaangażowała się w tą akcję, dlatego, że nadrzędnym celem harcerzy i instruktorów jest pełnienie służby. Na terenie gminy Daleszyce prowadzimy Świetlicę Podwórkową, tak więc naturalnym dla nas było to, że włączymy się również w projekt „Bazy Dziecięcej”. Pomoc i wolontariat to nasza służba celowa. Bardzo się cieszę, że mogliśmy wziąć udział w projekcie i jestem przekonana, że dzieci będą zawsze pamiętały to wydarzenie – mówiła Elżbieta Kubiec, z-ca Komendanta Chorągwi ds. organizacyjnych.
Szczególne podziękowania od Burmistrza Dariusza Meresińskiego powędrowały do Renaty Segiecińskiej, kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, która była głównym koordynatorem akcji. – Program opracowywany był długo i starannie, ponieważ chcieliśmy, aby dzieci wyniosły ze spotkań jak najwięcej i jak najwięcej się nauczyły. Założeniem było przekazanie pewnych wartości i uświadomienie, jak ważna jest rodzina. Cieszymy się, że udało się zorganizować ciekawe wakacje dla ponad setki dzieci – mówiła Renata Segiecińska.
Przypomnijmy, „Baza Dziecięca” swoją siedzibę miała przy Szkole Podstawowej w Daleszycach. Projekt był cyklem spotkań i warsztatów dla dzieci. Przez niemal dwa tygodnie w wiosce stacjonowało w sumie stu obozowiczów. Towarzyszyli im harcerze z 43. drużyny powiatu kieleckiego oraz zuchy z 69. gromady „Wesołe Ekoludki” z Daleszyc. Dzieci miały zapewniony poczęstunek i opiekę. Każdy dzień obfitował w ciekawe zajęcia z tematem przewodnim, jak np. „Dmuchawce, latawce, wiatr” – z warsztatami robienia latawców czy „Mały Powstaniec” – z grą miejską na temat Powstania Warszawskiego. Maluchy oprócz udziału w zabawach integracyjnych i grach, mogły również podziwiać piękno Daleszyc, czy brać udział w sportowych rozgrywkach i zajęciach plastycznych. Dla małych miłośników sztuki zorganizowano spotkanie z teatrem i plener malarski. Bardzo ciekawym i wysoko ocenionym przez same dzieci wydarzeniem były odwiedziny przedstawiciela skautów z Kolumbii. Jednym z punktów w harmonogramie Bazy było otwarcie na daleszyckim rynku plaży miejskiej dla wszystkich dzieci z gminy.
– Okazuje się, że przy niewielkich nakładach finansowych, ale ogromnym zaangażowaniu wielu ludzi można zorganizować fantastyczne wakacje dla dzieci – podkreślił Dariusz Meresiński, Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce. – To już drugi rok z rzędu, kiedy ten projekt jest realizowany w gminie. Udało się wokół niego zintegrować praktycznie wszystkie jednostki działające na terenie gminy Daleszyce, dzięki czemu w tym roku mogliśmy go rozszerzyć i utworzyć „Bazę Dziecięcą”, która okazała się prawdziwym strzałem w dziesiątkę. Dlatego chciałbym podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w to wydarzenie – dodał burmistrz Meresiński.
Organizatorami przedsięwzięcia byli: Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach i Świetlica Integracyjno-Wspierająca „Promyczek” w Daleszycach. We współpracę włączyli się: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Daleszycach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Daleszycach, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Daleszycach oraz Chorągiew Kielecka ZHP.
Podziękowania za pomoc w organizacji wydarzeń popłynęły do licznego grona osób i instytucji:
1. Renaty Segiecińskiej, Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
2. Marioli Kaczmarczyk, Kierownik Świetlicy Integracyjno-Wspierającej „Promyczek”
3. Agnieszki Rychel, Asystenta Rodziny w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Daleszycach
4. Dominiki Malickiej, Asystenta Rodziny w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Daleszycach
5. Judyty Baran, pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach
6. Mileny Ozgi, pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach
7. Rafała Solewicza, wolontariusza w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Daleszycach
8. Dariusza Meresińskiego, Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce
9. Magdaleny Sobieraj, Inspektor ds. Rozwoju Lokalnego i Promocji Gminy Daleszyce
10. dh Tomasza Rejmera, Komendanta Kieleckiej Chorągwi ZHP
11. dh Elżbiety Kubiec, Zastępcy Komendanta Kieleckiej Chorągwi ZHP
12. dh Izabeli Paszowskiej, Komendanta Hufca ZHP Kielce – Powiat
13. dh Jowity Kiślak, drużynowej 69 Gromady Zuchowej “Wesołe Ekoludki” przy ZSP w Daleszycach
14. dh Małgorzaty Kułagi, drużynowej 43 Drużyny Starszoharcerskiej w Daleszycach
15. dh Lucyny Kosmali, drużynowej 16 Drużyny Harcerskiej w Daleszycach
16. dh Katarzyny Kułagi, drużynowej 8 Kieleckiej Drużyny Harcerskiej “Wierny”
17. Jana Cedro, Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Daleszycach
18. Haliny Górskiej, Prowadzącej zespół wokalny “Wybranieccy” przy ZSP w Daleszycach
19. Dyrektora Norberta Wojciechowskiego i pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Kul-tury w Daleszycach
20. Zbigniewa Witki, instruktora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach
21. Dyrektor Alicji Prendoty i pracowników Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Daleszycach
22. Dyrektor Małgorzaty Wojciechowskiej i pracowników Miejsko-Gminnego Żłobka w Daleszycach
23. Nadleśniczego Tomasza Guza i pracowników Nadleśnictwa Daleszyce
24. Sebastiana Riabcewa, Prezesa Zakładu Usług Komunalnych w Daleszycach
25. Trenera Marcina Wengorskiego i zawodniczek Uczniowskiego Klubu Sportowego “SPARTA” w Daleszycach
26. Rafała Siwoni, Sołtysa i Radnego Borkowa
27. Kazimierza Fabiańskiego, właściciela Młyna w Daleszycach
28. Dariusza Borkowskiego, Zarządcy Kąpieliska w Borkowie
29. Andrzeja Borowieckiego, właściciela Restauracji „Mistrz i Małgorzata” w Borkowie
30. Doroty Dziurskiej, właścicielki Kawiarni „Jodełka” w Daleszycach
31. Łukasza Garbata, właściciela Pizzerii “Fantazja” w Daleszycach
32. Bernardy Kotwicy, kierownik Pizzerii “Fantazja” w Daleszycach
33. Piotra Stachury, właściciela hotelu „Patver” w Borkowie
34. Huberta Mochockiego i Sebastiana Parkity, prowadzących Ogródki na rynku w Daleszycach