Szkoleniem dla mediatorów daleszycki MGOPS rozpoczął realizację projektu „SOS dla Rodziny”

szkolenie-sos-mgops-001Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach wraz z Urzędem Miasta i Gminy Daleszyce rozpoczął realizację nowego projektu pomocowego „SOS dla Rodziny”. Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W ramach różnorodnych działań, jako pierwsze, 8 września odbyło się szkolenie dla mediatorów z działającego przy MGOPS ośrodka mediacji. Mediatorzy uczyli się, jak rozpoznawać emocje i jak sobie z nimi radzić, jak skutecznie komunikować się z dziećmi, jak bezbłędnie rozróżnić prawdę od fałszu – a wszystko po to, by jeszcze skuteczniej nieść pomoc potrzebującym.

 


Szkolenie dla mediatorów poprowadziła pani Marta Szydłowska-Pierzak, psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna. Pani Marta to Założycielka Centrum Psychoterapii i Rozwoju Osobistego EMPATIA, pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Jest terapeutką w programach naukowych – TRAKT na UW, prowadzi terapię traumy PTSD dla ofiar wypadków komunikacyjnych oraz E-COMPARED na Uniwersytecie SWPS, pracuje z osobami cierpiącymi na depresję. Jest także członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.
Celem projektu „SOS dla Rodziny” jest kompleksowa pomoc dzieciom, które są świadkami lub doświadczają przemocy – zarówno fizycznej jak i psychicznej – w domu, w środowisku szkolnym lub rówieśniczym.
Będziemy na bieżąco informować o naszych kolejnych działaniach!
MGOPS
Projekt pomocowy daleszyckiego MGOPS zwyciężył w konkursie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, edycja 2017. O dofinansowanie Ministra starały się jednostki z całego kraju. Program będzie realizowany do grudnia tego roku.