Pierwsze spotkanie grupy wsparcia dla osób współuzależnionych

Miejsko – Gminna Komisja do spraw Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym informuje ,że w dniu 16 lutego o godzinie 15:30 w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej odbędzie się pierwsze spotkanie grupy wsparcia dla osób współuzależnionych. Spotkanie poprowadzi pani Joanna Wożniak psychoterapeutka – Specjalistka Terapii Uzależnień do spraw przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi. Dodatkowo- trener w zakresie prowadzenia treningów interpersonalnych oraz psychologicznych warsztatów grupowych. Ponadto długoletni pracownik Poradni Uzależnień.
Do udziału w spotkaniu zapraszamy wszystkich członków rodzin, w których występuje zjawisko uzależnień od alkoholu bądź narkotyków.
Przypominamy ,że nie mniej ważna od pracy z osobą uzależnioną jest – praca z członkami rodzin, którzy na co dzień doświadczają tego problemu poprzez współtowarzyszenie osobom uzależnionym, wspólne zamieszkanie czy też będących ofiarami skutków jakie niesie ze sobą uzależnienie. Udział w spotkaniu pomoże w pozyskaniu wiedzy i umiejętności na temat : Jak rozmawiać i zachować się mieszkając wspólnie z osobą uzależnioną? Nadmieniamy, że spotkania będą odbywały się raz w miesiącu. Osoby zainteresowane z terenu całej gminy prosimy o kontakt pod numerem: 41 307-24-78 wew 23.