W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy w Daleszycach usprawniają pracę – udział w ważnym projekcie

Zwiększona liczba pracowników socjalnych, pokój pierwszego kontaktu i przydatne szkolenia – to składowe wprowadzanych zmian w daleszyckim MGOPS w ramach projektu finansowanego ze środków unijnych, mającego na celu usprawnienie pracy ośrodka.

 

 

 

 


Pokój pierwszego kontaktu
Jak poinformowała kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Renata Segiecińska, założenia projektu zostały wykonane w stu procentach. – Jakość pracy MGOPS, czyli to w jaki sposób pomagamy mieszkańcom, reagujemy na ich potrzeby, ile dajemy z siebie, zależy od dobrej organizacji pracy ośrodka – podkreśla kierownik Renata Segiecińska.
– W ramach wdrażania projektu w marcu tego roku został wprowadzony całkowicie nowy regulamin MGOPS i obecnie pracujemy w zupełnie innych realiach, a te realia to między innymi pokój pierwszego kontaktu, który jest całkowicie odizolowany, wyciszony i nie słychać prowadzonych w nim rozmów. Jest tam stół, cztery krzesła, lampka, trochę domowych przedmiotów mających sprawić, że osoby będą czuły się tam dobrze. W tym pokoju odbywają się najtrudniejsze rozmowy z ludźmi, którzy przychodzą do MGOPS po raz pierwszy i nie bardzo wiedzą, gdzie mają zwrócić się ze swoim problemem. Te pierwsze spotkania odbywają się właśnie w tym pokoju. Został on utworzony w ramach wdrażanego projektu – dodała kierownik Renata Segiecińska.

Dodatkowi pracownicy socjalni
W nowo powstałym regulaminie przewidziano zatrudnienie dwóch dodatkowych pracowników socjalnych. – Dzięki wsparciu finansowemu z projektu mogliśmy zatrudnić dwóch pracowników socjalnych – poinformowała kierownik Renata Segiecińska. – Są to pracownicy, którzy nie wydają decyzji dotyczących usług, czy zasiłków, a pracownicy, którzy wykonują tylko i wyłącznie pracę w terenie i realizują projekty socjalne. Wartością dodaną wdrażanego programu jest to, że nowi pracownicy mają więcej czasu na to, żeby móc w pełni skupić się na problemach mieszkańców – dodaje Renata Segiecińska.

Liczne szkolenia dla pracowników
W ramach projektu pracownicy MGOPS przeszli szereg szkoleń. – Wszystkie szkolenia miały na celu motywować pracowników do pracy w nowym systemie, bo powstały tu całkiem inne zasady – mówi kierownik Renata Segiecińska.
– Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką, która powinna wychodzić do ludzi. Wdrażany program usprawniania jego pracy, właśnie to umożliwia – powiedział Dariusz Meresiński, burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce. – Ogromne znaczenie ma tu zatrudnienie dodatkowych pracowników socjalnych, którzy w pełni mogą poświęcić swój czas mieszkańcom. Doskonałym pomysłem jest także utworzenie pokoju pierwszego kontaktu, gdzie w przyjaznych warunkach osoby „zagubione” w swoim problemie będą chciały o nim rozmawiać. To ważne, aby samorządy oprócz tych potrzeb infrastrukturalnych, które są przecież niezwykle ważne, dostrzegały także te ludzkie problemy życia codziennego i wychodziły do mieszkańców z propozycjami pomocy w ich rozwiązywaniu. Temu powinny służyć Ośrodki Pomocy Społecznej i dlatego warto je udoskonalać – przekonuje burmistrz Dariusz Meresiński.
Projekt pod nazwą „Usprawnienia w MGOPS Daleszyce w celu wzmocnienia potencjału jednostki działającej na rzecz włączenia społecznego” był w całości sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, które przeznaczyło na ten cel 35 tysięcy złotych.