Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach z ważnym Certyfikatem

Dwudniowe, bezpłatne szkolenie i Certyfikat dla „Instytucji sprzyjającej work-life balance”, czyli współpracy międzysektorowej na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego – dziesięciu pracowników socjalnych MGOPS w Daleszycach szkoliło się z zakresu umiejętnego radzenia sobie ze stresem, opanowania własnych emocji i umiejętności oddzielenia spraw rodzinnych od zawodowych. To kluczowe cechy w tym niełatwym zawodzie.


Pracownicy socjalni z nowymi umiejętnościami

Szkolenie odbyło się w ramach projektu realizowanego przez firmę BD Center Sp. z o. o. „Współpraca międzysektorowa na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego w oparciu o modele współpracy i narzędzie z Wielkiej Brytanii”. – Było to bardzo ważne szkolenie. Firma, która jest liderem programu kwalifikuje do niego tylko po jednej jednostce z każdego województwa, tym bardziej cieszy fakt, że to właśnie pracownicy daleszyckiego MGOPS mogli wziąć w nim udział – powiedziała Renata Segiecińska, kierownik MGOPS Daleszyce. – W szkoleniu wzięły udział osoby, które są najbardziej obciążone z tytułu wykonywanej pracy, czyli pracownicy socjalni. To bardzo ciężka praca kontaktowa, z trudnymi osobami, często narażająca zdrowie pracownika. Wiąże się z ogromnym stresem, dlatego wymaga pewnych umiejętności: opanowania, dobrej komunikacji, nieprzenoszenia emocji z jednej sprawy na drugą, bo to może zaburzyć kontakt z klientem – dodała kierownik Renata Segiecińska.

Trudna, wymagająca wsparcia praca

Pracownik socjalny spotyka codziennie nawet 8-10 osób z różnymi problemami. – Jednego dnia pracownik socjalny może mieć kontakt z rodziną, w której zagrożone jest wychowanie i rozwój dziecka, za chwilę rozmawia z osobą samotną w podeszłym wieku, którą zostawiła rodzina, potem zajmuje się osobą młodocianą, która ma problemy ze szkołą i uzależnieniem, żeby za chwilę pomagać bezdomnemu, czy osobie niepełnosprawnej – wymieniła kierownik Renata Segiecińska. – Sztuką jest wyrobienie w sobie umiejętności wchodzenia w każdą sprawę z czystą głową, opanowania emocji, radzenia sobie ze stresem i odcięcia się od spraw zawodowych po powrocie do domu. Jeśli ktoś nabędzie te cechy, zostanie w pomocy społecznej. Ale jeśli nie będzie wiedział jak to zrobić, nie będzie miał podpowiedzi i tego typu szkoleń, po prostu ucieknie od tego zawodu. A należy podkreślić, że bardzo trudno jest pozyskać do pracy pracownika socjalnego, to naprawdę duży problem. Dlatego zdecydowaliśmy się na udział w programie – dodała kierownik Renata Segiecińska.

MGOPS z Certyfikatem

Szkolenie dla pracowników odbyło się w marcu i trwało dwa dni. Gmina Daleszyce nie ponosiła w związku z nim żadnych kosztów. – Szkolenie dotyczyło modelu współpracy, który jest bardzo mocno wykorzystywany w Wielkiej Brytanii. Umożliwiło pracownikom daleszyckiego MGOPS zrozumienie, jak pogodzić trudne życie zawodowe z życiem prywatnym, jak ustawić własny, indywidualny mechanizm, który pomoże być wydajnym pracownikiem i właściwie przy tym pełnić rolę członka rodziny bez obciążania bliskich – poinformował Dariusz Meresiński, burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce. – W ramach tego szkolenia, oprócz typowo informacyjnych treści dotyczących zagadnień czym jest work-life balance, bo tak nazywa się to narzędzie, pokazano produkt, który możemy wykorzystać w praktyce, czyli dużą platformę informacyjną (http://wlb.e-wspolpraca.pl/), gdzie możemy wymieniać dobre praktyki z innymi ośrodkami, a to bardzo ważne w wydajnym funkcjonowaniu jednostek pomocowych – dodał burmistrz Dariusz Meresiński.
Dzięki wdrożeniu produktu szkoleniowego do praktyki, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej uzyskał tytuł „Instytucji sprzyjającej work-life balance”.