Porady i informacje dla mieszkańców gminy w miesiącu maju

Miejsko – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Daleszycach informuje, że w dniu 17 maj o godzinie 15:30 w Ośrodku Pomocy Społecznej odbędzie się kolejne spotkanie grupy wsparcia dla osób współuzależnionych czyli dla członków rodzin ,w których występuje problem uzależnienia od alkoholu lub innych środków psychotropowych. Spotkanie poprowadzi psychoterapeutka pani Joanna Wożniak. Prosimy wszystkich zainteresowanych o skorzystanie z możliwości otrzymania informacji o tym jak postępować i zachowywać się w tych trudnych sytuacjach rodzinnych.

W związku z nadchodzącym Międzynarodowym Dniem Rodziny Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach pragnie zaprosić dzieci, dziadków i rodziców z grupy wsparcia osób niepełnosprawnych na piknik rodzinny. Spotkanie połączone z grillem odbędzie się w dniu
25 maj o godz. 15.00 w świetlicy wiejskiej w Niwach.

Dodatkowo informujemy, iż pozostało jeszcze jedno wolne miejsce dla chętnych do udziału
w mediacjach rodzinnych podczas, których rodziny z trudnościami w poprawnym komunikowaniu się będą mogły przy udziale specjalistów mediatorów wyjaśnić sobie nieporozumienia i spisać ugodę pozwalającą na dalsze spokojne funkcjonowanie . Mediacje odbędą się w dniu 18 maj od godziny 15:00 w Ośrodku Mediacji (I piętro Zespołu Szkolno- Przedszkolnego, w Gimnazjum). Zapraszamy.

W dniu 18 maj od godz. 15:30 odbędzie się posiedzenie Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.