Jesteś tutaj:

Miesiąc: czerwiec 2018

Informacja MGOPS: UWAGA! Nowy okres zasiłkowy 2018/2019

W związku ze zbliżającym się nowym okresem zasiłkowym 2018/2019, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach informuje, iż wnioski na:
• świadczenia rodzinne i opiekuńcze,
• świadczenia wychowawcze (500+),
• świadczenia z funduszu alimentacyjnego
• oraz po raz pierwszy na świadczenie z programu DOBRY START -300+

można składać od dnia 1 lipca 2018 r. przez internet poprzez:
• ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia
• bankowość elektroniczną,
• PUE ZUS- Platformę Usług Elektronicznych ZUS,
• ePUAP – elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej
oraz od dnia 1 sierpnia 2018 r. osobiście
w siedzibie Miejskiego-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach w Referacie Świadczeń Rodzinnych, Świadczeń Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego Daleszyce ul. Sienkiewicza 11B, pokój 108 w godz. 7:30- 15:30,
Druki wniosków dotyczące ustalenia uprawnień do świadczeń wydawane są w Referacie Świadczeń Rodzinnych, Świadczeń Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego oraz dostępne są na stronie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach w zakładce pliki do pobrania.

UWAGA !!!!
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach zwraca się z prośbą do osób, które będą ubiegały się o wypłatę świadczenia dobry start i innych o zakładanie indywidualnych rachunków bankowych, celem usprawnienia realizacji wypłat.

Załączniki

UWAGA! Nowy okres zasiłkowy 2018/2019

W związku ze zbliżającym się nowym okresem zasiłkowym 2018/2019, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach informuje, iż wnioski na:
• świadczenia rodzinne i opiekuńcze,
• świadczenia wychowawcze (500+),
• świadczenia z funduszu alimentacyjnego
• oraz po raz pierwszy na świadczenie z programu DOBRY START -300+
można składać od dnia 1 lipca 2018 r. przez internet poprzez:
• ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia
• bankowość elektroniczną,
• PUE ZUS- Platformę Usług Elektronicznych ZUS,
• e PUAP – elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej

oraz od dnia 1 sierpnia 2018 r. osobiście
w siedzibie Miejskiego- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach w Referacie Świadczeń Rodzinnych, Świadczeń Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego Daleszyce  ul. Sienkiewicza 11B, pokój 108 w godz. 7:30- 15:30,

Druki wniosków dotyczące ustalenia uprawnień do świadczeń wydawane będą w Referacie Świadczeń Rodzinnych, Świadczeń Wychowawczych i  Funduszu Alimentacyjnego oraz dostępne w zakładce.

UWAGA !!!!
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach zwraca się z prośbą do osób, które będą ubiegały się o wypłatę świadczenia dobry start i innych o zakładanie indywidualnych rachunków bankowych, celem usprawnienia realizacji wypłat.  

Dobry Start

Program-DOBRY START – 300 dla ucznia

Referat Świadczeń Rodzinnych, Świadczeń Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego
Daleszyce ul. Sienkiewicza 11B, pokój 108
tel. 41 307 24 95 wew. 27
GODZINY URZĘDOWANIA:
poniedziałek -piątek godz. 7:30 – 15:30

Informacja dla osób ubiegających się o świadczenie DOBRY START

Druki wniosków dotyczące ustalenia uprawnień do świadczenia DOBRY START wydawane i przyjmowane są w Referacie Świadczeń Rodzinnych, Świadczeń Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego oraz dostępne są na stronie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach w zakładce pliki do pobrania.

Wnioski o świadczenie DOBRY START można składać

1. elektronicznie od 1 lipca 2018 r. (przez portal Emp@tia, ePUAP, PUE ZUS, system bankowości elektronicznej).

2. tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1 sierpnia 2018 r.

„Dobry Start” dla ucznia

300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody. Po raz pierwszy świadczenie trafi do rodzin w tym roku.

Dla kogo wsparcie?

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

Jak dostać świadczenie „Dobry Start”?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Kiedy rodzina otrzyma pomoc?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Ważne! Złożenie wniosku o świadczenie „Dobry Start” w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

Uproszczona procedura

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń

Świadczenie „Dobry Start” jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Porady i informacje dla mieszkańców gminy w miesiącu czerwcu

Miejsko – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Daleszycach informuje, że w dniu 22 czerwiec o godz. 15.30 w Ośrodku Pomocy Społecznej odbędzie się kolejne spotkanie grupy wsparcia dla osób współuzależnionych czyli dla członków rodzin ,w których występuje problem uzależnienia od alkoholu lub innych środków psychotropowych. Spotkanie poprowadzi psychoterapeutka pani Joanna Wożniak. Prosimy wszystkich zainteresowanych o skorzystanie z możliwości otrzymania informacji o tym jak postępować i zachowywać się w tych trudnych sytuacjach rodzinnych.
Więcej „Porady i informacje dla mieszkańców gminy w miesiącu czerwcu”

Do góry