Porady i informacje dla mieszkańców gminy w miesiącu czerwcu

Miejsko – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Daleszycach informuje, że w dniu 22 czerwiec o godz. 15.30 w Ośrodku Pomocy Społecznej odbędzie się kolejne spotkanie grupy wsparcia dla osób współuzależnionych czyli dla członków rodzin ,w których występuje problem uzależnienia od alkoholu lub innych środków psychotropowych. Spotkanie poprowadzi psychoterapeutka pani Joanna Wożniak. Prosimy wszystkich zainteresowanych o skorzystanie z możliwości otrzymania informacji o tym jak postępować i zachowywać się w tych trudnych sytuacjach rodzinnych.

W dniu 22 czerwiec od godz. 15.30 odbędzie się również posiedzenie Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dodatkowo informujemy, iż pozostało jeszcze jedno wolne miejsce dla chętnych do udziału w mediacjach rodzinnych podczas, których rodziny z trudnościami w poprawnym komunikowaniu się będą mogły przy udziale specjalistów mediatorów wyjaśnić sobie nieporozumienia i spisać ugodę pozwalającą na dalsze spokojne funkcjonowanie. Mediacje odbędą się w dniu 18 czerwiec od godziny 15:00 w Ośrodku Mediacji (I piętro Zespołu Szkolno- Przedszkolnego, w Gimnazjum). Zapraszamy.

Pragniemy poinformować, że w dniu 18 czerwiec od godz. 11.00-15.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Daleszyce w sali konferencyjnej odbędzie się seminarium poświęcone osobom bezdomnym, które poprowadzą przedstawiciele Międzynarodowego Ruch ATD Czwarty Świat. Organizacja ta ma na celu walkę z nędzą i ubóstwem. Prowadzi działalność charytatywną oraz realizuje projekty badawczo-naukowe dotyczące mechanizmów nędzy i wykluczenia społecznego.

W ramach kolejnych spotkań seniorów w dniu 30 czerwca organizujemy wyjazd do Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. O dalszych szczegółach będziemy informować w połowie tego miesiąca.

W dniu 29 czerwiec o godz. 16.00 odbędzie się kolejne spotkanie grupy wsparcia dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców. Miejsce- Świetlica Integracyjnio-Wspierająca Promyczek.