Informacja MGOPS: UWAGA! Nowy okres zasiłkowy 2018/2019

W związku ze zbliżającym się nowym okresem zasiłkowym 2018/2019, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach informuje, iż wnioski na:
• świadczenia rodzinne i opiekuńcze,
• świadczenia wychowawcze (500+),
• świadczenia z funduszu alimentacyjnego
• oraz po raz pierwszy na świadczenie z programu DOBRY START -300+

można składać od dnia 1 lipca 2018 r. przez internet poprzez:
• ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia
• bankowość elektroniczną,
• PUE ZUS- Platformę Usług Elektronicznych ZUS,
• ePUAP – elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej
oraz od dnia 1 sierpnia 2018 r. osobiście
w siedzibie Miejskiego-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach w Referacie Świadczeń Rodzinnych, Świadczeń Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego Daleszyce ul. Sienkiewicza 11B, pokój 108 w godz. 7:30- 15:30,
Druki wniosków dotyczące ustalenia uprawnień do świadczeń wydawane są w Referacie Świadczeń Rodzinnych, Świadczeń Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego oraz dostępne są na stronie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach w zakładce pliki do pobrania.

UWAGA !!!!
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach zwraca się z prośbą do osób, które będą ubiegały się o wypłatę świadczenia dobry start i innych o zakładanie indywidualnych rachunków bankowych, celem usprawnienia realizacji wypłat.

Załączniki