Jesteś tutaj:

Miesiąc: marzec 2019

„Aktywny Samorząd” 2019

INFORMACJA

Burmistrz Miasta i Gminy w Daleszycach informuje, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach realizuje pilotażowy program „Aktywny Samorząd” Moduł I i Moduł II finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Program ten jest skierowany do osób niepełnosprawnych posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Moduł I. Likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową
– likwidacja bariery transportowej dla osób z dysfunkcją narządu ruchu, słuchu (pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, uzyskaniu prawa jazdy),
– likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym dla osób z dysfunkcją narządu wzroku i słuchu (pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów, oprogramowania, dofinansowanie szkoleń, pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej sprzętu elektronicznego zakupionego w ramach programu),
– likwidacja barier w poruszaniu się (pomoc w zakupie, utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, pomoc w zakupie i utrzymaniu sprawności technicznej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne),
– pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dla dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu.

Moduł II. Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym
– dofinansowanie kosztów edukacji: w szkole policealnej, w kolegium, w szkole wyższej, a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.
Wnioski dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach (zakładka Aktywny Samorząd) oraz w siedzibie Centrum ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, tel. 41 200 17 02, 41 200 17 04 (Moduł I), 41200 17 05 (Moduł II).

Termin składania wniosków:
Moduł I – do dnia 31 sierpnia 2019r.,
Moduł II – do dnia 30 marca 2019r. (dla wniosków dot. roku akademickiego 2018/2019,

Zaproszenie na wyjazdy MGOPSIKA

zdjęcie mGOPSIKAMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach informuję, że rozpoczyna wiosenne wyjazdy „M-Gopsikiem”, które zaplanowane zostały dla poszczególnych sołectw. W najbliższym czasie przyjedziemy do WIDEŁEK – 03.04.2019 r. – staniemy pod świetlicą wiejską, w godzinach 12.00- 14.00, oraz do CISOWA – 10.04.2019 r. – staniemy pod remizą OSP w godzinach 12.00-14.00.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców, którzy w tym dniu mogą skonsultować się z pracownikami socjalnymi w ważnych sprawach życiowych. Będzie można również złożyć wnioski, zasięgnąć informacji oraz umówić się na mediacje rodzinne lub dokonać zgłoszenia do Miejsko-Gminnej Komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych.

WIDEŁKI 03.04.2019 r. Świetlica wiejska – 12.00-14.00
CISÓW 10.04.2019 r. Remiza OSP – 12.00-14.00

 

Porady i informacje dla mieszkańców gminy w miesiącu marzec od Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

W dniu 21.03.2019 w Świetlicy Integracyjno – Wspieracjącej „Promyczek” o godzinie 15:30 odbędzie się pierwsze spotkanie Klubu Wolontariatu w Daleszycach. Weźmie w nim udział pani Joanna Woźniak- psychoterapeutka, która zmotywuje obecnych do działań w wolontariacie.
Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych tematyką niesienia bezinteresownej pomocy.

W tym miesiącu odbędą się mediacje rodzinne, podczas których rodziny z trudnościami w poprawnym komunikowaniu się będą mogły przy udziale specjalistów mediatorów wyjaśnić sobie nieporozumienia i spisać ugodę pozwalającą na dalsze spokojne funkcjonowanie. Mediacje odbędą się w dniu 14 marca od godziny 14:00 w Ośrodku Mediacji (I piętro Zespołu Szkolno- Przedszkolnego). Mamy jeszcze wolne miejsca. Zapraszamy.

W dniu 29 marca o godz. 16.00 w Świetlicy Orange w Kranowie odbędzie się kolejne spotkanie grupy wsparcia dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców.

W Daleszycach udowodnili, że warto pomagać. Za nami ważna konferencja i uroczysta inauguracja działalności Klubu Wolontariatu

Cztery przejmujące do łez historie, mnóstwo serdeczności i pierwsze osoby na liście nowopowstałego Klubu Wolontariatu – 22 lutego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Daleszycach odbyło się wyjątkowe wydarzenie, podczas którego zebrani goście mieli okazję za pomocą światła i dźwięku zastanowić się, czy warto pomagać i jak to robić. Głównym punktem spotkania było podpisanie aktu erekcyjnego utworzonego Klubu Wolontariatu.

Więcej „W Daleszycach udowodnili, że warto pomagać. Za nami ważna konferencja i uroczysta inauguracja działalności Klubu Wolontariatu”

Do góry