Porady i informacje dla mieszkańców gminy w miesiącu marzec od Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

W dniu 21.03.2019 w Świetlicy Integracyjno – Wspieracjącej „Promyczek” o godzinie 15:30 odbędzie się pierwsze spotkanie Klubu Wolontariatu w Daleszycach. Weźmie w nim udział pani Joanna Woźniak- psychoterapeutka, która zmotywuje obecnych do działań w wolontariacie.
Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych tematyką niesienia bezinteresownej pomocy.

W tym miesiącu odbędą się mediacje rodzinne, podczas których rodziny z trudnościami w poprawnym komunikowaniu się będą mogły przy udziale specjalistów mediatorów wyjaśnić sobie nieporozumienia i spisać ugodę pozwalającą na dalsze spokojne funkcjonowanie. Mediacje odbędą się w dniu 14 marca od godziny 14:00 w Ośrodku Mediacji (I piętro Zespołu Szkolno- Przedszkolnego). Mamy jeszcze wolne miejsca. Zapraszamy.

W dniu 29 marca o godz. 16.00 w Świetlicy Orange w Kranowie odbędzie się kolejne spotkanie grupy wsparcia dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców.