Jesteś tutaj:

Miesiąc: listopad 2019

Zaproszenie na spotkanie

Klub Wolontariatu w Daleszycach

zaprasza

 mieszkańców gminy

na spotkanie motywacyjne, które odbędzie się 29.11.2019 roku o godzinie 14:00 w Świetlicy „Promyczek” (pokój 26 I piętro w dawnym budynku Szkoły Podstawowej w Daleszycach), którego tematem będzie „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”.

         Gościem będzie dr hab. Paulina Forma –  Adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
pedagog społeczny, nauczyciel akademicki, teoretyk i praktyk.

Spotkanie odbędzie się w związku z realizacją projektu „Elastyczni na rynku pracy w Daleszycach”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 9.1 RPO WŚ Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.

Do góry