Komunikat!

K O M U N I K A T
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W DALESZYCACH
W związku z potencjalnym zagrożeniem przez koronawirus (SARS – COV-2) w Polsce oraz w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne zwracamy się z prośbą, aby w sprawach niewymagających bezpośredniego kontaktu dzwonić pod numery telefonów : (41) 307-24-78, 307-24-95, 573 944 445 lub przesyłać informację za pomocą poczty mailowej : mgops@daleszyce.pl oraz przy użyciu: ePUAP, bankowość elektroniczna.
W wyjątkowo pilnych sprawach zapraszamy do Ośrodka-wejściem głównym od strony ulicy Mickiewicza.

Załączniki