Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach ogłasza nabór wniosków do programu ,,Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu, lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” Moduł III – dofinansowanie kosztów zapewnienia opieki w warunkach domowych dla osób niepełnosprawnych, które na wskutek zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły w okresie od 9 marca do 4 września 2020 roku możliwość korzystania z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. 

Adresatami pomocy są: osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed ukończeniem 16. roku życia.

 

Nabór wniosków trwa od 10 kwietnia do 4 września 2020 r., w systemie ciągłym.

 

Wnioski o dofinansowanie mogą składać w formie elektronicznej poprzez System Obsługi Wsparcia (SOW), wystarczy założyć konto w systemie.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie PFRON oraz w zakładce Pomoc w związku z epidemią korona wirusa -COVID 19. 

 

Druki wniosków z załącznikami dostępne w zakładce Dokumenty do pobrania. 

 

Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” jest finansowany przez PFRON w związku w związku z wystąpieniem w Polsce, zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii.