Jesteś tutaj:

Miesiąc: wrzesień 2020

Zaproszenie na spotkanie 25-09-2020r.

             

Klub Wolontariatu w Daleszycach

zaprasza

 mieszkańców gminy na spotkanie motywacyjne

pt.: „Profilaktyka uzależnień – jak radzić sobie z uzależnieniami w rodzinie”.

Gościem spotkania będzie psycholog Pani Anna Gromak

– certyfikowany terapeuta.

 

 Spotkanie odbędzie się 25.09.2020 roku o godzinie 12:00

w Sali Konferencyjnej (I piętro, pokój nr 15)

znajdującej się w obecnym Urzędzie Miasta i Gminy Daleszyce

przy ul. Sienkiewicza 11.

 

Spotkanie odbędzie się w związku z realizacją projektu „Elastyczni na rynku pracy w Daleszycach”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 9.1 RPO WŚ Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.

 

Projekt „Elastyczni na rynku pracy w Daleszycach” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Biuro projektu: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach

Pl. Staszica 22/2, 26-021 Daleszyce, tel./fax 41 307 24 78 mgops@daleszyce.pl    www.mgops.daleszyce.pl

Partner: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

ul. Sienkiewicza 78, 25-501 Kielce tel. 41 343 00 38 centrum@frdl.kielce.pl www.frdl.kielce.pl

Informacje dla mieszkańców gminy na miesiąc wrzesień

Informacje dla mieszkańców gminy na miesiąc  wrzesień
od Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 

Data i miejsce

Wydarzenie

10.09.2020 r.
 od godziny 14:00
w Miejsko – Gminnym Ośroku Pomocy Społecznej w Daleszycach

(Plac Staszica 22/2)

Mediacje rodzinne, podczas których rodziny z trudnościami w poprawnym komunikowaniu się będą mogły przy udziale specjalistów mediatorów wyjaśnić sobie nieporozumienia i spisać ugodę pozwalającą na dalsze spokojne funkcjonowanie.

14.09.2020 r. o godzinie 15:30

w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Daleszycach

Posiedzenie Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


14.09.2020 r. o godzinie 15:00

w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Daleszycach

Spotkanie Grupy wsparcia dla osób współuzależnionych, czyli dla członków rodzin, w których występuje problem uzależnienia od alkoholu lub innych środków psychotropowych.
Prosimy wszystkich zainteresowanych o skorzystanie z możliwości otrzymania informacji o tym jak postępować i zachowywać się w tych trudnych sytuacjach rodzinnych.

25.09.2020 r. o godzinie 15:30

w Świetlicy Integracyjno – Wspierającej “PROMYCZEK”

w Daleszycach

Spotkanie motywacyjne,

które odbędzie się w związku z realizacją projektu „Elastyczni na rynku pracy
w Daleszycach”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 9.1 RPO WŚ Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.

28.09.2020 r. o godzinie 15:30

w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Daleszycach

 

Posiedzenie Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

 Dodatkowo -Świetlica IntegracyjnoWspierająca “PROMYCZEK” mieszcząca się w Daleszycach w  Urzędzie Miasta i Gminy  przy ulicy :Sienkiewicza 11 zaprasza rodziców dzieci uczestniczących w zajęciach do kontaktu bezpośredniego lub telefonicznego z kadrą placówki w celu omówienia zasad uczęszczania na zajęcia

 

Dożywianie dzieci w szkole info dla rodziców

 

         Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach informuje, że w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” udziela wsparcia w postaci bezpłatnego dożywiania w szkole dla dzieci. Warunkami otrzymania w/w pomocy jest spełnienie kryterium dochodowego w wysokości 792 zł netto/os oraz wskazane w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. sytuacje występujące w rodzinie:

 

 • ubóstwo – (dochód nie może przekroczyć 528 zł/os. w rodzinie)
 • sieroctwo
 • bezdomność
 • bezrobocie – zarejestrowanie w PUP
 • niepełnosprawność
 • długotrwała lub ciężka choroba – potwierdzone dokumentacją medyczną
 • przemoc w rodzinie
 • potrzeba ochrony macierzyńska lub wielodzietność
 • bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych.
 • trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
 • alkoholizm lub narkomania
 • zdarzenie losowe lub sytuacja kryzysowa
 • klęska żywiołowa lub ekologiczna

Do góry