Zaproszenie na spotkanie 25-09-2020r.

             

Klub Wolontariatu w Daleszycach

zaprasza

 mieszkańców gminy na spotkanie motywacyjne

pt.: „Profilaktyka uzależnień – jak radzić sobie z uzależnieniami w rodzinie”.

Gościem spotkania będzie psycholog Pani Anna Gromak

– certyfikowany terapeuta.

 

 Spotkanie odbędzie się 25.09.2020 roku o godzinie 12:00

w Sali Konferencyjnej (I piętro, pokój nr 15)

znajdującej się w obecnym Urzędzie Miasta i Gminy Daleszyce

przy ul. Sienkiewicza 11.

 

Spotkanie odbędzie się w związku z realizacją projektu „Elastyczni na rynku pracy w Daleszycach”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 9.1 RPO WŚ Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.

 

Projekt „Elastyczni na rynku pracy w Daleszycach” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Biuro projektu: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach

Pl. Staszica 22/2, 26-021 Daleszyce, tel./fax 41 307 24 78 mgops@daleszyce.pl    www.mgops.daleszyce.pl

Partner: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

ul. Sienkiewicza 78, 25-501 Kielce tel. 41 343 00 38 centrum@frdl.kielce.pl www.frdl.kielce.pl