K O M U N I K A T MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DALESZYCACH

W związku z  zagrożeniem wynikającym z rozprzestrzeniania się  koronawirusa (SARS – COV-2)  oraz w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo zdrowotne zwracamy się z prośbą, aby w sprawach nie wymagających bezpośredniego kontaktu dzwonić pod numery telefonów : 

(41) 307-24-78,  307-24-95 (Pomoc Społeczna),

 wew. 27 (Świadczenia Rodzinne),

573 -944 -445 (Świetlica „Promyczek” /Asystent Rodziny)

  lub przesyłać informację za pomocą poczty mailowej : mgops@daleszyce.pl oraz przy użyciu: ePUAP, Portalu Empatia\.
 

W wyjątkowo pilnych sprawach zapraszamy do Ośrodka – wejściem głównym od strony ulicy Mickiewicza.