Program „Wspieraj Seniora” – jak jest realizowany w gminie Daleszyce?

1. Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia dla seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w czasie epidemii zdecydują się pozostać w domach.

2. W szczególnych przypadkach wsparciem mogą być objęte osoby poniżej 70 roku życia

3. Wsparcie oznacza – dowóz do osób starszych artykułów podstawowej potrzeby w tym spożywczych i środków higieny osobistej

4. Aby pozyskać wsparcie należy zadzwonić na ogólnopolską infolinię  22 505 11 11

Lub do Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

tel. 41 307 24 78   lub 502 866 947

5. Koszty zakupów pokrywa senior.

6. W ramach procedury bezpieczeństwa realizacji usług informujemy, że artykuły będą rozwożone samochodem z logo gminy

oraz logo MGOPS Daleszyce

Osoba rozwożąca żywność będzie legitymowała się upoważnieniem wydanym przez Dyrektora MGOPS Daleszyce z imienną pieczątką.