Zaproszenie na spotkanie

Klub Wolontariatu w Daleszycach

zaprasza

mieszkańców gminy na spotkanie motywacyjne on – line

pn: Na początku było słowo … czyli o tym jak mówić, co mówić i czego nie mówić, żeby móc motywować siebie i innych”,

które odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2021 r. o godzinie 11:00

i będzie trwało 2 godziny.

Spotkanie poprowadzi Pan Mariusz Brelski – trener biznesu, falicytator, lektor języka norweskiego, Przewodniczący Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, popularyzator Debat Oksfordzkich.

Aby zarejestrować swój udział, należy wypełnić i przesłać poniższy formularz do dnia 29.04.2021 r.

https://forms.gle/uq7mebVXarh8Zdga7

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Spotkanie odbędzie się w związku z realizacją projektu „Elastyczni na rynku pracy w Daleszycach”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 9.1 RPO WŚ Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.

Projekt „Elastyczni na rynku pracy w Daleszycach” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Biuro projektu: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach

Pl. Staszica 22/2, 26-021 Daleszyce, tel./fax 41 307 24 78 mgops@daleszyce.pl www.mgops.daleszyce.pl

Partner: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

ul. Sienkiewicza 78, 25-501 Kielce tel. 41 343 00 38 centrum@frdl.kielce.pl www.frdl.kielce.pl