Informacja dla niepełnosprawnych

Informujemy, że Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce wraz z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Daleszycach czynią starania o pozyskanie środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na uruchomienie usługi transportowej dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Daleszyce.

Pomoc udzielana będzie niepełnosprawnym mieszkańcom Gminy Daleszyce, którzy na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii nie mają możliwości korzystania z transportu publicznego. Przewóz przysługiwać będzie osobom niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym i znacznym tam i z powrotem, w celu załatwienia swoich spraw osobistych, w:

1) placówkach służby zdrowia,
2) placówkach realizujących rehabilitację i usprawnienie,
3) urzędach i instytucjach publicznych,
4) placówkach oświatowych realizujących obowiązek szkolny lub nauki,
5) placówkach sportowych i kulturalnych,
6) w celu realizacji potrzeb wynikających z osobistej działalności zawodowej.

.

Na tą chwilę prowadzimy rozeznanie co do ilości chętnych na taką usługę.

Wnioski o transport można składać:

>drogą elektroniczną adres email: mgops@daleszyce.pl lub paulina.pasisz@daleszyce.pl

>za pośrednictwem poczty adres: MGOPS ,26-021 Daleszyce,Pl.Staszica22/2

>pozostawić uzupełniony wniosek o transport osoby niepełnosprawnej w siedzibie tut. Ośrodka Pomocy Społecznej

>zgłosić telefonicznie (41)307-24-75 wew. 25 lub (41) 307-24-95

 

Załączniki