WSPIERAĆ BARDZIEJ – kompleksowe usługi wspierania rodziny w Mieście i Gminie Daleszyce

MIEJSKO – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje ,że od początku maja 2021 roku będzie się wiele działo – bowiem rozpoczęliśmy realizację Projektu pn.:

WSPIERAĆ BARDZIEJ – kompleksowe usługi wspierania rodziny w Mieście i Gminie Daleszyce

  1. Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem
  2. Numer i nazwa Działania: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych
  3. Numer i nazwa Poddziałania: RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)
  4. Instytucja, w której wniosek został złożony: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, IZ RPSW
  5. Numer umowy o dofinansowanie – RPSW.09.02.01-26-0083/20-00

Okres realizacji projektu: 2021-05-04 – 2022-12-31
Obszar realizacji projektu: (województwo świętokrzyskie, powiat kielecki, gmina Daleszyce)

W jakim celu?

Celem głównym projektu jest wsparcie dla 25-30 rodzin (45 osób dorosłych oraz 45 dzieci w wieku do lat 18) . W przypadku dzieci zamierzamy wesprzeć je w rozwoju społeczno- emocjonalnym a także pomóc w nauce i rozwoju intelektualnym. W tej grupie znaleźć się powinno 15 osób niepełnosprawnych. Zamierzamy nieść pomoc całym rodzinom poprzez wsparcie Asystentów Rodziny oraz poradnictwo specjalistyczne.

Konkretne działania:

1)utworzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej dla min. 45 dzieci do lat 18 ,osób dorosłych niepełnosprawnych oraz dzieci z orzeczeniem.
2) Zatrudnienie między innymi: pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty od uzależnień.
3) Do prac w świetlicy oddelegowany będzie z MGOPS radca prawny
4) objęcie 25-30 rodzin wsparciem Asystenta Rodziny,
5) organizacja pomocy w nauce dla dzieci wymagających wsparcia i zajęć dodatkowych dla uzdolnionych uczniów (zajęcia z rozwoju kompetencji językowych, humanistycznych, informatycznych, matematyczno-przyrodniczych, języka angielskiego, z zakresu informatyki).
6) wyjazdy do placówek kultury (kino, teatr )
7) możliwość wzięcia udziału w treningu zastępowania agresji

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z MGOPS pod nr telefonu 41 / 307 24 95 lub 307 24 78 wew. 21 lub 26 w terminie najpóźniej do 31 maja 2021 na wyrażenie wstępnej zgody udziału w projekcie.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne TUTAJ

NIE CZEKAJ – ZGŁOŚ SIĘ JUŻ DZIŚ LICZBA MIEJSC OGRANICZONA !
UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY