Jesteś tutaj:

Miesiąc: lipiec 2021

Zaproszenie na spotkanie 27.07.2021 roku

Klub Wolontariatu w Daleszycach

zaprasza

mieszkańców gminy na spotkanie motywacyjne

pt.: Wewnętrzny doradca” – czyli jak przestać sobie utrudniać życie.

Gościem spotkania będzie dr n. hum. Adrian Kurcbart

wykładowca w Katedrze Psychologii na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Spotkanie odbędzie się 27.07.2021 roku o godzinie 16:00

w Sali Konferencyjnej (I piętro, pokój nr 15)

znajdującej się w obecnym Urzędzie Miasta i Gminy Daleszyce

ul. Sienkiewicza 11.

Spotkanie odbędzie się w związku z realizacją projektu „Elastyczni na rynku pracy w Daleszycach”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 9.1 RPO WŚ Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.

Projekt „Elastyczni na rynku pracy w Daleszycach” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Biuro projektu: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach
Pl. Staszica 22/2, 26-021 Daleszyce, tel./fax 41 307 24 78 mgops@daleszyce.pl www.mgops.daleszyce.pl
Partner: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
ul. Sienkiewicza 78, 25-501 Kielce tel. 41 343 00 38 centrum@frdl.kielce.pl www.frdl.kielce.pl

Do góry