Jesteś tutaj:

Miesiąc: wrzesień 2021

Spotkanie motywacyjne Klubu Wolontariatu-30.09.2021

Klub Wolontariatu w Daleszycach

zaprasza

mieszkańców gminy na spotkanie motywacyjne

pt.: Żyj odważnie, pokonaj słabości, bądź sobą.

Gościem spotkania będzie Anna Iwasiuta

aktorka, pedagog teatralny i pedagog tańca, choreograf, autorka tekstów, dramaturg.

Spotykamy się 30.09.2021 roku o godzinie 16:00

w restauracji „Folkówka u Strażaka” w budynku remizy OSP

w Daleszycach.

Spotkanie odbędzie się w związku z realizacją projektu „Elastyczni na rynku pracy w Daleszycach”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 9.1 RPO WŚ Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.

Projekt „Elastyczni na rynku pracy w Daleszycach” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Biuro projektu: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach

Pl. Staszica 22/2, 26-021 Daleszyce, tel./fax 41 307 24 78 mgops@daleszyce.pl www.mgops.daleszyce.pl

Partner: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

ul. Sienkiewicza 78, 25-501 Kielce tel. 41 343 00 38 centrum@frdl.kielce.pl www.frdl.kielce.pl

Do góry