Informacja o świadczeniach pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (Wnioski do pobrania)

Urząd Miasta i Gminy Daleszyce informuje, że  przyjmowane są wnioski  o nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy, którzy przekroczyli granicę  polsko-ukraińską 24 lutego 2022 r. i później oraz przebywają na terenie gminy Daleszyce. Jednocześnie udzielamy pomocy w utworzeniu profilu zaufanego, który będzie pomocny w załatwianiu różnych spraw drogą elektroniczną,  tj. złożenia wniosków o udzielenie świadczeń rodzinnych, podjęcia zatrudnienia.

Osoby, które posiadają nadany numer PESEL mogą zgłaszać się do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach,  który ma siedzibę w budynku Ośrodka Zdrowia (I piętro) Pl. Staszica 22/2, celem złożenia wniosku o przyznanie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę.

W siedzibie ośrodka pomocy społecznej (ul. Sienkiewicza 11 — I piętro) lub dzwoniąc pod numer telefonu (41) 307 24 78 lub 574-613-248 w godz. od 7.30 do 15.30 (dni robocze), będzie można uzyskać informację oraz złożyć wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

 

http://www.mgopsdaleszyce.pl/wp-content/uploads/2022/03/wniosek-40.pdf

 

Załączniki