„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Gmina Dalszyce / Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dalszycach informuje, że po raz kolejny planuje przystąpić do Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Aby wystąpić wnioskiem do Programu należy przeprowadzić diagnozę potrzeb mieszkańców gminy.
W tym celu zamieszczamy komunikat oraz ogłoszenie o naborze wniosków:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1418,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023

https://bip.kielce.uw.gov.pl/bip/ogloszenia/ogloszenia-inne/20376,Rozpoczal-sie-nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-Ministra-Rodziny-i-Po.html

 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

– dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;

– osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.), – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

W przypadku chęci uczestnictwa w Programie, prosimy o kontakt telefoniczny z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Daleszycach

Zakwalifikowanie do Programu odbywać się będzie z uwzględnieniem osobistej sytuacji osoby
z niepełnosprawnością.

Udział osób w Programie jest całkowicie nieodpłatny.